Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc mới nhất

Đăng ngày 03 August, 2023 bởi admin
1. Mẫu bản kiểm điểm cá thể trong thời hạn thử việc mới nhất :1. Mẫu bản kiểm điểm cá thể trong thời hạn thử việc mới nhất :1.1. Mẫu số 1 – mẫu bản kiểm điểm cá thể trong thời hạn thử việc mới nhất :

1.1. Mẫu số 1 – mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

…., ngày … tháng … năm …

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRONG THỜI GIAN TẬP SỰ

Kính gửi : … .. Tên tôi là : …. Sinh ngày : …. Trình độ trình độ : …. Đơn vị công tác làm việc : …. Nhiệm vụ được phân công : …. Sau thời hạn được tuyển dụng vào ngành giáo dục, lúc bấy giờ tôi đã hết hạn tập sự ( 6 tháng ). Tôi xin tự kiểm điểm về quá trình công tác làm việc của bản thân như sau :

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác làm việc. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Chấp hành quy định trình độ cũng như nội quy của ngành, của trường. Phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị và đơn giản. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hãy luôn xác lập rõ ràng thiên chức của mình. Tích cực tham gia những hoạt động giải trí đoàn thể ở địa phương cũng như nơi cư trú. Thực hành tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí và những bộc lộ xấu đi khác. Đoàn kết với bạn hữu, đồng nghiệp. Có ý thức thiết kế xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong thời hạn qua bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự phân công của BGH nhà trường, khắc phục mọi khó khăn vất vả, triển khai xong xuất sắc trách nhiệm được giao. Có ý thức học tập nâng cao trình độ trình độ và năng lượng công tác làm việc. Yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học viên. Tham gia không thiếu và tích cực những trào lưu của ngành, của trường.

3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính.

* / Ưu điểm : Lập trường tư tưởng vững vàng. Nhiệt tình trong công tác làm việc, có lối sống trong sáng. * / Khuyết điểm : Còn ngần ngại trong hoạt động và sinh hoạt tập thể. Xử lý những trường hợp sư phạm còn lúng túng.

4. Tự đánh giá xếp loại:

Hoàn thành trách nhiệm được giao. Trên đây là bản tự nhận xét nhìn nhận về quá trình tập sự của bản thân tôi. Rất mong được sự góp ý của cấp trên.

Thủ trưởng cơ quan

Người viết kiểm điểm

1.2. Mẫu 2 – mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC

Kính gửi : … … Tôi tên là : … … Hiện là nhân viên cấp dưới của bộ phận … .. Em viết bản kiểm điểm cá thể này để tự nhận xét bản thân và đưa ra những quan điểm của cá thể sau …. tháng thử việc tại công ty. Đầu tiên, tôi xin nhận xét về bản thân mình. Sau … một tháng thử việc tại công ty hầu hết là huấn luyện và đào tạo và hướng dẫn nhiệm vụ, tôi thấy mình luôn nỗ lực triển khai xong tốt việc làm được giao. Tuy nhiên, do mới vào nghề nên tôi còn nhiều kinh ngạc trong cách thích nghi với việc làm. Đó là cách thao tác chưa khoa học, chưa dữ thế chủ động trong cách chớp lấy nội dung việc làm. Vì vậy, để tự nhìn nhận mức độ hoàn thành xong việc làm trong thời hạn qua, tôi thấy mình chưa phân phối được nhu yếu thiết yếu cho vị trí việc làm. Thứ hai, tôi xin được nêu quan điểm, nguyện vọng của mình về việc làm. Đây là việc làm mang lại cho tôi sự hiểu biết khá tổng lực. Tuy nhiên, thời hạn gần đây tôi cũng gặp khó khăn vất vả trong việc chớp lấy việc làm, bởi thời gian tôi được nhận cộng tác là lúc công ty đang hoàn tất việc không thay đổi nhân sự. Vì vậy, về phần mình, do chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ này cũng như bản tính còn ngần ngại nên còn lúng túng trong việc học hỏi những người xung quanh. Đó là những khó khăn vất vả so với cá thể tôi trong thời hạn vừa mới qua. Và tôi mong rằng, nếu liên tục hợp tác với công ty trong thời hạn tới, tôi sẽ nhận được sự chỉ huy, khuynh hướng đồng điệu từ ban chỉ huy. Tôi xin chân thành cảm ơn ban chỉ huy công ty đã tạo điều kiện kèm theo cho tôi có thời cơ tiếp xúc với nghề nghiệp và trau dồi kỹ năng và kiến thức trong thời hạn vừa mới qua ! Và tôi rất mong nhận được những lời góp ý chân thành về những thiếu sót, ưu điểm và khuyết điểm của tôi trong thời hạn qua để tôi cố gắng nỗ lực triển khai xong bản thân cũng như trình độ, nhiệm vụ.

Người làm kiểm điểm

Nhân viên thử việc

1.3. Mẫu 3 – mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ

TRONG THỜI GIAN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Kính gửi :
  • Ban Giám hiệu
  • Phòng Tổ chức cán bộ
  • Khoa/Phòng:……

Tôi tên là : ….

Ký hợp đồng lao động lần đầu tại đơn vị:…..

Thời gian ký hợp đồng lao động lần đầu : … …. từ đến … … Nhiệm vụ được phân công trong thời hạn thử việc : … … Qua thời hạn hợp đồng lao động lần đầu, tập sự tại đơn vị chức năng, tôi tự kiểm điểm như sau : 1. Chính trị tư tưởng : … … 2. Phẩm chất đạo đức, lối sống : 3. Năng lực trình độ : ( Thống kê khối lượng việc làm được giao và Kết quả thực thi trách nhiệm ). 4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và kỷ luật lao động : 5. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên : 6. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể : 7. Những hạn chế : …., ngày … .. tháng …. năm 20 …

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

1.4. Mẫu 4 – mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC

Kính gửi: – Ban Giám đốc …..
  – Phòng Hành chính – Nhân sự
– Quản lý bộ phận …….

Tôi tên là : … …. Sinh ngày : …. Ký hợp đồng lao động thử việc thao tác tại đơn vị chức năng : … .. Với vị trí : …. Thời gian ký hợp đồng thử việc từ … .. đến …. Thời gian thao tác từ : …. Nhiệm vụ được phân công trong thời hạn thử việc : … … … Sau thời hạn được tuyển dụng vào khách sạn … … .., hiện tôi đã triển khai xong xong thời hạn thử việc ( … tháng ). Tôi xin được phép tự kiểm điểm về quá trình triển khai hợp đồng lao động thử việc của bản thân như sau :

1. Phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc:

… ….

2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao:

( Thống kê khối lượng việc làm đã thực thi trong thời hạn thử việc – Kết quả hoàn thành xong – Đánh giá của cấp trên ( nếu có – … ) … … …

3. Tóm tắt Ưu và Khuyết điểm trong công việc:

a. Ưu điểm : … … b. Khuyết điểm : … ….

4. Quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng:

… …

5. Tự đánh giá xếp loại:

( Có triển khai xong trách nhiệm được giao tại vị trí đảm nhiệm hay không ? Tự nhìn nhận : Đạt / Không đạt ) … … Trên đây là bản kiểm điểm cá thể trong thời hạn thử việc của tôi. Rất mong được sự góp ý và nhận xét nhìn nhận của Ban Lãnh đạo Công ty / Doanh nghiệp. Ý kiến nhìn nhận từ Quản lý bộ phận … .. ( Tỉnh / Thành phố ), ngày …. tháng … … năm … …

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
(Ký tên, đóng dấu)
Người tự kiểm điểm
(Ký tên, đóng dấu)

2. Bản kiểm điểm trong thời gian thử việc là gì?

Bản kiểm điểm cá thể trong thời hạn thử việc là thủ tục hành chính giúp người lao động tự kiểm điểm, nhìn nhận mức độ tương thích của mình với việc làm. Nó như bản tổng kết lại quá trình thao tác tại một thiên nhiên và môi trường mới, giúp tất cả chúng ta đưa ra cái nhìn khách quan, năng lượng của mình tương thích với vị trí và môi trường tự nhiên thao tác thế nào. Đồng thời giúp doanh nghiệp và những nhà tuyển dụng có cái nhìn bao quát và vừa đủ hơn, trực quan hơn, hiểu rõ hơn về năng lượng và chiêu thức thao tác của nhân viên cấp dưới thử việc. Trên cơ sở đó, họ sẽ đưa ra những quyết định hành động tương thích bảo vệ tính đúng mực, công minh và thuyết phục, giúp phân công việc làm hiệu suất cao và đạt tiến trình việc làm cao nhất. Chính do đó bản kiểm điểm trong thời hạn thử việc là một khâu quan trọng, để người thử việc tự cho mình một thời cơ khẳng định chắc chắn giá trị của bản thân mình.

3. Bản kiểm điểm của cá nhân trong thời gian thử việc gồm những thông tin gì?

Chính vì tầm quan trọng của bản kiểm điểm cá thể trong thời hạn thử việc như vậy, nên bạn cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo khi viết bản kiểm điểm. Vậy bạn đã biết mẫu bản tự kiểm điểm gồm những nội dung nào chưa ? Một mẫu bản tự kiểm điểm trong thời hạn thử việc sẽ gồm có những nội dung cơ bản sau :

Thông tin cá nhân của người nhận xét: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, vị trí công tác, thời gian nhận nhiệm vụ thử việc, nhiệm vụ sẽ thực hiện.

Tự kiểm điểm : Phẩm chất đạo đức, thái độ thao tác, hoàn thành xong trách nhiệm được giao, tóm tắt ưu khuyết điểm của bản thân và tự nhìn nhận, xếp loại, … Nhận xét, nhìn nhận của người quản lý trực tiếp

Chữ ký, xác nhận của người phản biện và những người có tương quan, chữ ký, tên người tự phản biện.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá