Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư có cần xin giấy phép xây dựng? Các hành vi cấm trong lĩnh vực nhà ở được pháp luật quy định như thế nào

Đăng ngày 19 August, 2023 bởi admin

Tôi muốn hỏi sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư có cần xin giấy phép không? Tôi có thuê một căn chung cư diện tích 65 mét vuông, tôi đang thích sửa chữa nhà theo phong cách cổ điển, tôi định sơn lại và lát sàn. Mong ban biên tập giải đáp giúp tôi.

Các hành vi cấm trong lĩnh vực nhà ở được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 6 của Luật Nhà ở năm trước, chủ sở hữu căn hộ chung cư phải tuyệt đối tuân thủ những nội dung bị nghiêm cấm sau :

“1. Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về sở hữu, sử dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

4. Xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở. Áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở đã được luật quy định trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở.

5. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư.

6. Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

7. Sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc tiền mua nhà ở trả trước cho phát triển nhà ở.

8. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.

9. Thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của Luật này.

10. Cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng ý.

11. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

12. Sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sinh hoạt của khu dân cư mà không tuân thủ các quy định của luật về điều kiện kinh doanh.

13. Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phá hoại, làm sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.”

Sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư có cần xin giấy phép? Các hành vi cấm được pháp luật quy định như thế nào

Sửa chữa, tái tạo căn hộ chung cư có cần xin giấy phép ? Các hành vi cấm được pháp lý quy định thế nào

Pháp luật quy định trường hợp cần phải xin giấy phép xây dựng

Theo đó, tại Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 nêu rõ, chủ sở hữu nhà chung cư bị nghiêm cấm đối với hành vi “chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật, lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức, tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư”.

Theo khoản 2 Điều 87 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định: “Việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp pháp luật quy định phải lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được phê duyệt. Đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì việc cải tạo nhà ở còn phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này”.

Sửa chữa căn hộ chung cư có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BXD quy định như sau:

– Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích quy hoạnh khác thuộc chiếm hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, sửa chữa thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng tác động đến những chủ sở hữu khác .- Trường hợp thay thế sửa chữa, sửa chữa hoặc lắp ráp thiết bị thêm thì phải bảo vệ không làm đổi khác, biến dạng hoặc làm hư hỏng cấu trúc của nhà chung cư .

Đối chiếu quy định trên, như vậy, trường hợp bạn sửa chữa chung cư cần phải xin phép khi gia chủ bảo vệ không làm hư hỏng phần sở hữu chung và tác động ảnh hưởng đến những chủ sở hữu khác, bảo vệ không làm đổi khác, biến dạng hoặc làm hư hỏng cấu trúc của nhà chung cư. Những tái tạo nhà chung cư như lát nền, sơn lại nhà chung cư, … không cần xin giấy phép thiết kế xây dựng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Sửa Chữa