Networks Business Online Việt Nam & International VH2

ANDRoad – Phần mềm thiết kế đường – ANDDesign

Đăng ngày 06 September, 2022 bởi admin

ANDRoad là phần mềm thiết kế đường giao thông nông thôn, đô thị và đường cao tốc thuộc bộ giải pháp phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG.

Phần mềm thiết kế đường giao thông nông thôn, đô thị và đường cao tốc ANDRoad thuộc bộ giải pháp phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG,chạy trong môi trường của AutoCAD2007-AutoCAD2009 và tương thích với các hệ điều hành WinXP, Vista, Win7 và Win8 32 và 64 bit có các tính năng chính sau:

• Tạo lập số liệu khảo sát địa hình từ sổ đo toàn đạc hoặc từ các tệp theo định dạng của nhiều loại máy toàn đạc điện tử, từ các tệp định dạng TXT…
• Bình sai lưới tọa độ.
• Nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên từ sổ đo, bằng Microsoft Excel; đọc và xuất số liệu sang Nova-TDN.
• Xây dựng mô hình địa hình số từ số liệu khảo sát, các tập điểm dựa trên cơ sở các đối tượng của AutoCAD, các tập điểm cao trình của bản vẽ Nova-TDN, TOPO…
• Chuyển đổi bản vẽ thiết kế NovaTDN cũng như các điểm cao trình của NovaTDN và RoadPlan sang ANDDesign.
• Vẽ đường đồng mức từ mô hình địa hình số; làm trơn đường đồng mức qua đỉnh, cong tròn hoặc theo khoảng phân…
• Tạo tuyến khảo sát từ tệp số liệu trắc dọc trắc ngang, vạch tuyến trên mô hình địa hình với số liệu tự nhiên và địa chất được cập nhật từ tổng hợp nhiều mô hình địa hình số theo các phép toán khác nhau.
• Chèn ký hiệu theo mã địa vật trên bình đồ, trên trắc ngang thuận tiện theo định nghĩa của người dùng.
• Bố trí cong nằm dạng cong tròn, chuyển tiếp clothoid có và không có cong tròn (chuyển tiếp liên tục). Tự động xác định đường cong vòng xuyến (dạng bóng đèn), đường cong cùng chiều và ngược chiều…
• Phát sinh cọc mới; hiệu chỉnh cọc và các điểm cao trình theo cọc thuận tiện.
• Nhập các lớp địa chất trên trắc dọc trắc ngang với số lượng lớp không hạn chế.
• Thiết kế được mọi loại mẫu mặt cắt theo TCVN, AASHTO…; kết xuất được mọi loại khoảng cách, diện tích và tính toán bất kỳ loại khối lượng nào theo yêu cầu thiết kế. Cho phép xác định cân bằng khối lượng đất đào sang khối lượng đất đắp.
• Với chức năng tạo lập thư viện mẫu mặt cắt cho phép người dùng dễ dàng xây dựng mẫu mặt cắt thiết kế từ thư viện các thành phần cơ bản hoặc từ các mẫu mặt cắt có sẵn.
• Tiện ích khai báo mẫu mặt cắt cống ngang và gán với từng cọc dưới dạng mẫu mặt cắt đính kèm.
• Tính toán, thiết kế đường nhiều làn, nhiều tim; có thể khai báo tối đa 5 độ dốc cho mỗi bên của dốc hai mái khi cần quay theo dốc siêu cao trong đoạn cong; khai báo dốc siêu cao, mở rộng và bố trí đoạn nối siêu cao hoặc chiều dài chuyển tiếp cho nhiều đường đồng thời trên tuyến với các tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054-98, TCVN4054-2005, TCXDVN 104-2007 hoặc theo tiêu chuẩn thiết kế khác do người dùng tự tạo nhập.
• Áp các mẫu mặt cắt khác nhau cho các đoạn khác nhau trên cùng một tuyến.
• Thiết kế cùng lúc nhiều phương án đường đỏ với cong đứng dạng cong tròn, parabol và chuyển tiếp clothoid giúp người thiết kế xác định được phương án đường đỏ tối ưu nhất.
• Cho phép tạo đường đỏ thiết kế đảm bảo bù vênh tối thiểu.
• Xác định vùng bạt tầm nhìn và đào bạt phần taluy âm.
• Tạo dật cơ đều hoặc theo cốt cao độ với taluy lấy theo taluy đào của từng lớp địa chất hoặc cố định và thể hiện vị trí đỉnh cơ trên trắc dọc.
• Xác định nhanh khối lượng đào đắp cũng như là thể hiện vùng chiếm dụng trên tuyến trực quan để làm cơ sở cho việc dịch chỉnh tim tuyến hoặc chỉnh sửa cao độ thiết kế.
• Thiết kế nút giao đồng mức phức tạp với nhiều tuyến cắt nhau theo phương pháp mặt cắt. Cho phép khai báo mẫu mặt cắt, cắm cọc… theo các đường tim nút hoặc theo các đường viền mép của nút giao.
• Thiết kế cống dọc, bố trí giếng thu trên tuyến và thể hiện mặt cắt cống dọc và giếng thu trên trắc dọc, trắc ngang.
• Thay đổi số liệu thiết kế cục bộ với từng mặt cắt phụ thuộc vào điều kiện địa hình (ví dụ như chiều sâu vét bùn, bề rộng đánh cấp…) theo các đoạn tuyến khác nhau.
• Thể hiện trắc dọc theo đường tim bất kỳ cũng như là thể hiện khoảng cách lẻ, khoảng dồn, đoạn thẳng đoạn cong… theo nhiều đường tim trên cùng một bảng trắc dọc.
• Dịch chỉnh các đường trắc ngang theo cao độ trắc dọc hoặc cập nhật cao độ trắc dọc theo các đường trắc ngang dọc theo một đường tuyến bất kỳ.
• Tự động cập nhật mọi sự thay đổi trong quá trình thiết kế; tra cứu số liệu thuận tiện.
• Kết xuất số liệu thiết kế như bảng tọa độ cọc, bảng cắm cong, bảng yếu tố cong, bảng khối lượng đào đắp… theo định dạng của người dùng.
• Trích từng đoạn tuyến, từng đoạn trắc dọc; thay đổi các mức so sánh khác nhau trên trắc dọc hoặc trắc ngang; thay đổi tỷ lệ trắc ngang theo khổ giấy cố định… để phục vụ công tác in ấn.
• Nhiều tiện ích thiết kế khác.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Phần Mềm