Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting

Đăng ngày 27 June, 2022 bởi admin
[ Bấm vào đây để tải bảng giá tìm hiểu thêm phần mềm kế toán bản quyền Fast Accounting ]( Bảng giá có hiệu lực hiện hành từ 1-1-2017 và hoàn toàn có thể đổi khác theo chủ trương của công ty )Dưới đây là bảng giá phần mềm và dịch vụ giảng dạy, tư vấn của Fast Accounting .

Fast Accounting là phần mềm kế toán tốt nhất dành cho tính giá thành và báo cáo quản trị. Fast Accounting được phát triển từ năm 1997 đến nay đã có hơn 17.000 khách hàng.

2. Các phân hệ của phần mềm kế toán Fast Accounting theo loại hình doanh nghiệp

Phân hệ (3)

Dịch vụ

Thương mại

Xây lắp

Sản xuất

1. Hệ thống X X X X
2. Kế toán tổng hợp X X X X
3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay X X X X
4. Kế toán bán hàng và nợ công phải thu X X X X
5. Kế toán mua hàng và nợ công phải trả X X X X
6. Kế toán hàng tồn dư X X X
7. Kế toán TSCĐ X X X X
8. Kế toán CCDC

X

X X X
9. Báo cáo ngân sách theo khoản mục X X X X

10. Kế toán dự án, công trình xây lắp (3)

X

X

X X
11. Kế toán giá tiền sản xuất X
12. Báo cáo quản trị cho những trường tự do X X X X
13. Báo cáo thuế X X X X
14. Thuế thu nhập cá thể . X X X X

Các lưu ý

( 1 ) “ Giá phần mềm ” là giá cho riêng bản quyền phần mềm đóng gói ( bản chuẩn ), chưa có chỉnh sửa theo nhu yếu ( mẫu chứng từ, mẫu báo cáo giải trình, nhập liệu, đo lường và thống kê ) .
( 2 ) “ Thương Mại Dịch Vụ thiết lập, giảng dạy, tư vấn ” gồm đào tạo và giảng dạy tại văn phòng người mua về cách setup phần mềm trên sever và máy trạm thao tác, giảng dạy về sử dụng phần mềm và tư vấn sơ bộ về thiết lập bắt đầu những tham số mạng lưới hệ thống, những tham số tùy chọn, những hạng mục từ điển, lựa chọn những mã thanh toán giao dịch, những màn hình hiển thị nhập liệu, những báo theo lao lý và báo cáo giải trình quản trị. “ Giá dịch vụ setup, giảng dạy, tư vấn ” không gồm có dịch vụ quy đổi / convert hạng mục, số dư, số liệu khởi đầu và không gồm có ngân sách đi lại, lưu trú. Nếu khu vực giảng dạy cách xa VP FAST không quá 15 km thì không tính phí đi lại và lưu trú. Nếu khu vực cách xa VP FAST trên 15 km thì hoàn toàn có thể tính thêm ngân sách đi lại và lưu trú tùy theo từng trường hợp đơn cử .
( 3 ) Phân hệ “ Kế toán dự án Bất Động Sản, khu công trình xây lắp ” so với phiên bản Dịch Vụ Thương Mại và Thương mại thì không có phần dự trù và những báo cáo giải trình tương quan đến nguyên vật liệu, còn so với phiên bản Xây lắp và Sản xuất thì có rất đầy đủ những tính năng có trong phần mềm .

3. Dịch Vụ Thương Mại Bảo hành, update loại sản phẩm và tương hỗ, tư vấn trong quy trình sử dụng

Các việc làm của bh, update mẫu sản phẩm và tương hỗ, tư vấn trong quy trình sử dụng gồm có :

  1. Hỗ trợ tư vấn trong quá trình sử dụng và lên báo cáo định kỳ tháng, quý, năm
  2. Hỗ trợ lưu trữ (back up) số liệu
  3. Sửa chữa lỗi phần mềm
  4. Cập nhật các mẫu biểu báo cáo theo quy định mới của Bộ tài chính
  5. Phối hợp với bên thứ 3 hỗ trợ xử lý các vướng mắc của phần mềm liên quan đến phần mềm hệ thống, phần cứng, virus, mạng, internet.

Thương Mại Dịch Vụ bh, update loại sản phẩm và tương hỗ, tư vấn trong quy trình sử dụng được không lấy phí trong vòng 1 năm kể từ ngày nghiệm thu sát hoạch setup, đào tạo và giảng dạy sử dụng và nghiệm thu sát hoạch update những chỉnh sửa đặc trưng ( nếu có ). Các năm tiếp theo sẽ tính phí theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

Để biết chi tiết hơn xin liên hệ với các phòng kinh doanh của FAST.

Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting

Để khám phá thêm những tính năng về phần mềm kế toán Fast Accounting sung sướng bấm [ tại đây ] .

Trân trọng,

Công ty FAST.

Source: https://vh2.com.vn
Category: Phần Mềm