Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Các bước lập kế hoạch giáo dục sức khỏe – Tài liệu text

Đăng ngày 25 June, 2022 bởi admin
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 789.06 KB, 20 trang )

Bước 1: Thu thập thông tin,

xác định các vấn đề cần GDSK

Các câu hỏi cần được quan tâm đến là :

+ Vấn đề sức khỏe của cộng đồng là gì.

+ Số lượng những người có vấn đề sức khỏe đó.

+ Những hành vi có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe

+ Những lý do khác của vấn đề sức khỏe.

Các thông tin khác cần được lưu ý:

– Niềm tin, lối sống, phong tục tập quán của cộng đồng.

– Dân số, nghề nghiệp của người dân trong cộng đồng,

– Mức sống, trình độ văn hóa chung.

– Các hình thức sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ. Các tổ

chức xã hội tại cộng đồng.

– Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang có.

Thu thập thông tin

Thu thập thông tin sẽ giúp cho cán bộ Y tế

nhận biết rõ vấn đề sức khỏe đó là gì,

tầm quan trọng và ảnh hưởng như thế nào đến

đời sống kinh tế chính trị, xã hội.

Thu thập thông tin chính xác, đầy đủ sẽ giúp

cho cán bộ Y tế lựa chọn giải pháp, chiến lược

thích hợp để giải quyết vấn đề sức khỏe.

Các phương pháp thu thập

thông tin:

– Quan sát

– Phỏng vấn

-Thu thập thông tin qua sổ sách

và các tài liệu báo cáo lưu trữ

Bước 2: Chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên

cần giáo dục

Các tiêu chuẩn để xét ưu tiên

TCC

SXH

VĐHH TNGT

1. Mức độ phổ biến

4

3

5

2

2. Mức độ trầm trọng

2

3

0

5

3. Ảnh hưởng đến người nghèo

5

5

5

5

4. Đã có kỹ thuật phương tiện giải quyết

0

1`

0

0

5. Cộng đồng chấp nhận

5

5

5

5

6. Kinh phí chấp nhận được

5

4

4

3

21

21

19

20

Cộng điểm

Bước 3: Xác định mục tiêu giáo dục sức khỏe Đối tượng giáo dục

Mục tiêu GDSK chính là những thay đổi hành vi có lợi

cho sức khỏe của đối tượng sau khi được giáo dục mà

trước đó họ có những hành vi có hại cho sức khỏe.

Các yếu tố của một mục tiêu GDSK cụ thể gồm:

+ Một hành động

+ Mức độ hoàn thành

+ Nêu rõ đối tượng đích

+ Các điều kiện để hoàn thành

( Ví dụ: 60% các bà mẹ đang nuôi con nhỏ tự pha được dung dịch

OREZOL và các dung dịch thay thế tại nhà ).

Bước 4: Soạn thảo nội dung GDSK

Nguyên tắc :

Dựa vào mục đích GDSK và những kiến thức Y học cần

thiết để soạn thảo nội dung cần giáo dục

* Thông tin phải biết : Là thông tin mà mỗi người dân phải

biết và họ có thể tiếp thu được và thực hiện được.

* Thông tin cần biết : Giúp cho đối tượng hiểu biết nhiều

hơn và liên quan đến vấn đề cần giáo dục.

* Thông tin nên biết : Giúp cho đối tượng nắm vững chủ

đề và có thể sẵn sàng giải đáp thắc mắc.

Bước 4: Soạn thảo nội dung GDSK

Yêu cầu :

Cần phải biết bài GDSK viết cho ai ? Viết những gì ?

Lượng thông tin cần và đủ.

Chỉ viết những vấn đề chắc chắn được khẳng định

Khả năng của người hướng dẫn

Chuẩn bị đủ tài liệu cần hổ trợ cho phần kỹ thuật

Bước 5: Xác định nguồn lực, lựa chọn các

phương pháp và phương tiện TT GDSK

Nguồn lực bao gồm:

+ Nhân lực: Ai sẽ tham gia vào các hoạt động giáo dục

sức khỏe ?

+ Kinh phí: Kinh phí địa phương cấp, kinh phí theo kế

hoạch, đóng góp của cộng đồng, của các tổ chức khác…

+ Cơ sở vật chất: phương tiện, trang bị nào có thể huy

động vào hoạt động TT GDSK

+ Thời gian: Nên sắp xếp thời gian hợp lý, đồng thời

cũng nên dự kiến thời gian nào sẽ tiến hành chưong

trình GDSK để đạt được kết quả cao nhất

Bước 5: Xác định nguồn lực, lựa chọn các

phương pháp và phương tiện TT GDSK

Lựa chọn phương pháp – phương tiện TT GDSK.

Tùy theo các phương tiện sẵn có mà lựa chọn phương

pháp GDSK thích hợp để đạt được mục tiêu đã dự định.

Điều cần lưu ý là các phương pháp GDSK bao giờ cũng

gắn liền với việc sử dụng phương tiện TT GDSK.

Phương pháp và phương tiện TT- GDSK có thể sử

dụng phối hợp với nhau và được lựa chọn phù hợp với

điều kiện thực tế, nguồn lực có sẵn, thời gian, địa điểm,

nội dung giáo dục và đặc biệt là thích hợp với đối tượng

đích.

Bước 6: Thử nghiệm các phương pháp và

phương tiện GDSK

– Thử nghiệm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, tránh lãng

phí những nguồn lực không cần thiết

– Nêu một số câu hỏi thử nghiệm trên một nhóm đối

tượng đích được chọn ngẫu nhiên để tránh kết quả

sai lệch và nhiễu

– Sau khi thử nghiệm cần thảo luận đi đến quyết định

sửa đổi, bổ sung và thử nghiệm lại nếu cần sau đó

quyết định lựa chọn phương pháp, phương tiện

GDSK thích hợp nhất.

Bước 7: Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể

Chương trình hoạt động cụ thể phải nêu rõ:

Những việc cần phải làm, làm khi nào? ai chịu trách

nhiệm, cơ quan phối hợp, phương tiện, phương pháp

nào, nguồn lực cần những gì? Mọi hoạt động cần ghi chi

tiết trên thời gian biểu để tiện theo dõi khi thực hiện.

Các hoạt động GDSK thường phối hợp với các hoạt

động dịch vụ y tế ( các hoạt động chủ yếu) và các hoạt

động hổ trợ nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động chính

như: tổ chức cộng đồng tham gia, phối hợp liên nghành..