Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Học viện Kỹ thuật Quân sự – Wikipedia tiếng Việt

Đăng ngày 25 June, 2022 bởi admin
Hình Họ tên
Năm sinh-năm mất Thời gian học Cấp bậc cuối cùng Chức vụ cuối cùng Ghi chú Nguyễn Đình Chiến K6 (1971-1976) Trung tướng nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thanh Hải K8 Thiếu tướng nguyên Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự PGS.TS Phạm Thế Long[13] K8 Trung tướng nguyên Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự Giáo sư TSKH Lê Hoàng[13] K9 Thiếu tướng Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin-BQP Lê Bá Tấn[13] K9 Thiếu tướng Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc-BQP Hoàng Ngọc Minh K10 (1975-1980) Thiếu tướng Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ TS Nguyễn Văn Khánh K12 (1977-1982) Kỹ sư Xây dựng CTQS; Trung tướng (2013) Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương Võ Hồng Thắng K12 (1977-1982) Kỹ sư Xây dựng CTQS, Tiến sỹ Thiếu tướng Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 11, Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng Trần Tấn Hùng K14 (1979-1984) Trung tướng Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự Tiến sĩ Trần Tấn Hùng K14 (1979-1984) Trung tướng Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự Tiến sĩ Nguyễn Lạc Hồng K14 (1979-1984) Thiếu tướng Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào K14 (1979-1984) Thiếu tướng Phó Trưởng ban Cơ yếu chính phủ Tiến sĩ Nguyễn Công Định K15 (1980-1985) Trung tướng Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Việt Trung K15 (1980-1985) Thiếu tướng Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng TS Đoàn Xuân Nghiệp[13] K14 Thiếu tướng Cục trưởng Cục Quản lý Công nghệ, TCCNQP TS Cao Minh Tiến K17 (1982-1987 Trung tướng Chính uỷ Học viện Kỹ thuật Quân sự Trịnh Ngọc Giao K17 (1982-1987 Thiếu tướng Phó Cục trưởng Cục Quân lực/BTTM Nguyễn Hồng Thái Trung tướng Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 Đặng Hồng Triển K19 Thiếu tướng Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga Lê Kim Cương K19 Thiếu tướng Tổng cục II Nguyễn Anh Tuấn Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn Nguyễn Đình Chiến K21 (1986-1991) Thiếu tướng (từ 2021) Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Vũ Ngọc Thiềm K21 (1986-1991) Thiếu tướng (từ 2020) Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Thành Văn K26 (1991-1996) Đại tá Cục trưởng Cục đối ngoại quốc phòng Nguyễn Hữu Hùng K28 (1992-1998) Đại tá Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, nguyên Cục trưởng Cục chứng thực số và bảo mật thông tin/Ban cơ yếu Chính phủ TS Tống Hữu Nghĩa K28 (1992-1998) Đại tá Cục trưởng Cục 11/Tổng cục II Hà Văn Hưng K29 (1993-1999) Thượng tá Cục trưởng Cục 1/Tổng cục II Bùi Yên Tĩnh K30 Thượng tá Phó Cục trưởng Bản đồ/BTTM