Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức y tế mới nhất

Đăng ngày 03 August, 2023 bởi admin

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế là một công cụ có ích trong quy trình đánh giá, xếp loại và khen thưởng những viên chức y tế. Nhờ mẫu phiếu này, những viên chức y tế hoàn toàn có thể tự đánh giá được tác dụng tu dưỡng, rèn luyện và quy trình công tác làm việc của mình .

  1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức y tế:

  Để đánh giá và xếp loại y tế, những đánh giá viên cần tuân thủ những tiêu chuẩn được nêu cụ thể tại Điều 3 Nghị định 90/2020 / NĐ-CP. Các tiêu chuẩn này gồm có :

  Chính trị tư tưởng: Các đánh giá viên phải chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân và tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

  Đạo đức, lối sống : Việc không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền là rất quan trọng so với những đánh giá viên. Họ cũng không được có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các đánh giá viên cũng không được để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tác phong, lề lối thao tác : Các đánh giá viên cần có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm, năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và linh động trong thực thi trách nhiệm. Họ cũng cần sử dụng chiêu thức thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Họ cũng cần có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Các đánh giá viên cần chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai, thực thi việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo pháp luật và thực thi những lao lý, quy định, nội quy. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao : Các đánh giá viên cần triển khai xong trách nhiệm được giao khá đầy đủ, đúng thời hạn và đạt được tác dụng tốt. Để bảo vệ chất lượng đánh giá và xếp loại y tế đạt hiệu suất cao và chất lượng cao nhất, những đánh giá viên cần có kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề trình độ.

  2. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức được dùng để làm gì?

  Các cơ sở y tế cũng sử dụng mẫu phiếu này để xếp loại và khen thưởng những cá thể có thành tích điển hình nổi bật. Với việc nêu rõ ưu, điểm yếu kém của từng viên chức y tế, mẫu phiếu giúp người xem hoàn toàn có thể đánh giá một cách khách quan và đề ra những điều cần sửa để có một hiệu quả tốt nhất cho việc làm. Việc sử dụng mẫu phiếu đánh giá này không riêng gì giúp đánh giá hiệu suất cao công tác làm việc của từng viên chức y tế mà còn giúp nâng cao chất lượng công tác làm việc y tế. Điều này rất thiết yếu trong toàn cảnh y tế đang trở thành một trong những nghành nghề dịch vụ thiết yếu và đang được quan tâm nhất trong xã hội. Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế sẽ giúp bảo vệ chất lượng công tác làm việc y tế tốt hơn và nâng cao uy tín của ngành y tế nói chung. Vì vậy, việc sử dụng mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế là vô cùng quan trọng và thiết yếu. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn và hiệu suất cao, mẫu phiếu đánh giá này sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác làm việc y tế cũng như đánh giá đúng chuẩn hiệu suất cao công tác làm việc của từng viên chức y tế.

  3. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức y tế mới nhất:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM….

  Họ và tên: Trần Thị Hải Anh

  Chức danh nghề nghiệp : Điều dưỡng Đơn vị công tác làm việc : Bệnh viện đa khoa huyện H

  I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

  1. Chính trị tư tưởng : – Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối thay đổi của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; đi đầu trong đấu tranh với những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. – Gương mẫu trong triển khai, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; sẵn sàng chuẩn bị quyết tử quyền lợi cá thể vì quyền lợi chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. 2. Đạo đức, lối sống : Đạo đức tốt ; sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, đơn giản và giản dị, bao dung ; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nhiệt huyết và nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm ; là TT đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi ; đấu tranh chống lại sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, cửa quyền và quyền lợi nhóm. Thực hiện nghiêm những nguyên tắc của Đảng, đặc biệt quan trọng là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ; thực thi đúng, khá đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đấu tranh chống lại những việc làm trái với những lao lý của Đảng và Nhà nước trong công tác làm việc cán bộ. 3. Tác phong, lề lối thao tác : – Có niềm tin, nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm, năng động, phát minh sáng tạo, linh động trong thực thi trách nhiệm, việc làm ; – Có niềm tin, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực thi việc làm ; – Có thái độ tương thích, đúng mực, thân thiện, hợp tác. 4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Chấp hành phân công của tổ chức triển khai ; Tuân thủ pháp luật, quy định, nội quy của đơn vị chức năng ; Kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập ; Báo cáo không thiếu, trung thực về trách nhiệm được giao ; Hoàn thành tốt trách nhiệm được giao ; Thái độ ship hàng tốt, thân thiện với dân cư và doanh nghiệp.

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

  7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : tốt 8. Năng lực chỉ huy, quản trị : – Xây dựng thiên nhiên và môi trường thao tác tương thích, hiệu suất cao – Giúp nhân viên cấp dưới mày mò điểm mạnh bản thân

  – Dẫn dắt cả tập thể cùng phát triển

  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : – Phân công trách nhiệm cho cấp dưới địa thế căn cứ vào năng lượng, trình độ và tính tương thích, sở trường của từng người, tương thích với việc làm được giao. – Tạo mối đoàn kết, tương hỗ trong công tác làm việc của công chức, viên chức trong đơn vị chức năng

  II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

  1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm : Ưu điểm : Luôn kiên trì với lập trường và tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng, anh / chị luôn thực thi đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước, điều này giúp anh / chị tạo được niềm tin và sự tin tưởng từ đồng nghiệp và dân cư. Anh / chị đã hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương pháp lý của Nhà nước, giúp nâng cao nhận thức và sự ưng ý của mọi người với những chủ trương quan trọng. Anh / chị tự giác chấp hành chính sách học tập những Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chủ trương của nhà nước để không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức, năng lượng trình độ. Anh / chị đã chứng tỏ mình là một người năng động và luôn cố gắng nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và điều tra để cải tổ chất lượng việc làm. Anh / chị nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với lối sống trong sáng, lành mạnh và niềm tin đoàn kết giúp sức bạn hữu và đồng nghiệp, anh / chị đã làm gương mẫu cho mọi người trong việc làm. Anh / chị luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên và niềm tin tự phê bình và phê bình. Anh / chị đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn uy tín và chất lượng của Đảng. Anh / chị chấp hành tốt và thực thi tiết kiệm chi phí trong những hoạt động giải trí công tác làm việc liên tục. Anh / chị luôn đấu tranh chống tham ô, tiêu tốn lãng phí và những biểu lộ xấu đi khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Anh / chị đã biểu lộ mình là một người có nghĩa vụ và trách nhiệm và tận tâm với việc làm. Nhược điểm : Anh / chị chưa mạnh dạn phát biểu quan điểm của bản thân trong những cuộc họp. Để trở thành một nhân viên cấp dưới xuất sắc hơn, anh / chị nên rèn luyện thêm kiến thức và kỹ năng tiếp xúc và tạo sự tự tin cho bản thân. Về bản thân, anh / chị cần phải nhạy bén hơn trong những mối quan hệ xã hội. Điều này sẽ giúp anh / chị tạo được nhiều mối quan hệ có ích cho việc làm và đời sống. Anh / chị chưa mạnh dạn trong công tác làm việc tự phê bình và phê bình. Chưa mạnh dạng đấu tranh. Anh / chị nên học cách đối lập với những lỗi sai và học cách phê bình một cách thiết kế xây dựng để cải tổ chất lượng việc làm. Anh / chị chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để kiến thiết xây dựng quy định hoạt động giải trí Website của trường. Anh / chị nên điều tra và nghiên cứu và đề xuất kiến nghị những kế hoạch đơn cử để cải tổ hiệu suất cao việc làm và góp phần tích cực cho trường. Tự xếp loại chất lượng : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Không hoàn thành xong trách nhiệm. TP.HN, ngày … tháng … năm … ..

  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

  Anh

  Trần Thị Hải Anh

  III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP .

  TP. Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

  NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

  ( Ký, ghi rõ họ tên )

  4. Mức phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế:

  4.1. Mức phụ cấp ưu đãi:

  Mức phụ cấp khuyễn mãi thêm nghề là một chủ trương được lao lý trong Điều 3 của Nghị định 56/2011 / NĐ-CP và được bổ trợ bởi Điều 1 của Nghị định 05/2023 / NĐ-CP. Chính sách này được thiết lập nhằm mục đích khuyến khích và tăng cường sự tương hỗ cho những công chức viên chức y tế, đặc biệt quan trọng là những người đã có nhiều kinh nghiệm tay nghề và đã góp phần tích cực cho ngành y tế. Theo lao lý, mức phụ cấp khuyễn mãi thêm nghề sẽ được xác lập dựa trên nhiều yếu tố, ví dụ điển hình như trình độ, kinh nghiệm tay nghề thao tác và góp phần của công chức viên chức y tế cho ngành y tế. Việc thiết lập chủ trương này không riêng gì mang lại quyền lợi cho những công chức viên chức y tế mà còn giúp cải tổ chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao uy tín của ngành y tế nói chung. Mức phụ cấp trong nghành nghề dịch vụ y tế là một khoản tiền được cấp thêm vào lương hiện tại của công chức và viên chức thực thi những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và bảo vệ sức khỏe hội đồng. Mức phụ cấp được lao lý theo pháp luật của Nhà nước và được vận dụng cho những công chức và viên chức thực thi những việc làm y tế đặc biệt quan trọng trong những cơ sở y tế công lập và những cơ sở điều dưỡng thương bệnh binh, thương bệnh binh và người khuyết tật đặc biệt quan trọng. Mức phụ cấp được chia thành năm nhóm mức phụ cấp khác nhau, gồm có mức phụ cấp 70 %, 60 %, 50 %, 40 % và 30 %. Mỗi mức phụ cấp tương ứng với những việc làm y tế đặc biệt quan trọng khác nhau và được vận dụng cho những công chức và viên chức triển khai những việc làm đó. Mức phụ cấp 70 % được vận dụng cho những công chức và viên chức triển khai những việc làm xét nghiệm, khám, điều trị, chăm nom người bệnh HIV / AIDS, phong, lao và tinh thần, cũng như giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh lý. Đây là những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và yên cầu kiến thức và kỹ năng trình độ cao và kiến thức và kỹ năng trình độ đúng chuẩn. Mức phụ cấp 60 % được vận dụng cho những công chức và viên chức thực thi những việc làm khám, điều trị, chăm nom người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115 và truyền nhiễm, xét nghiệm và phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới. Đây là những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và yên cầu sự nhanh gọn, quyết đoán và kiến thức và kỹ năng trình độ cao. Mức phụ cấp 50 % được vận dụng cho những công chức và viên chức thực thi những việc làm khám, điều trị, chăm nom và ship hàng người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu. Đây là những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và yên cầu sự tập trung chuyên sâu, kiên trì và kỹ năng và kiến thức trình độ cao. Mức phụ cấp 40 % được vận dụng cho những công chức và viên chức thực thi những việc làm làm trình độ y tế dự trữ, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh, trấn áp nhiễm khuẩn, chăm nom người bệnh, hồi sinh tính năng, giám định y khoa, y dược truyền thống, dược và mỹ phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, sức khỏe sinh sản tại những cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại những cơ sở điều dưỡng thương bệnh binh, thương bệnh binh và người khuyết tật đặc biệt quan trọng, trừ những trường hợp được hưởng mức phụ cấp 50 %, 60 %, 70 %. Đây là những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và yên cầu sự tận tâm, chịu khó và kiến thức và kỹ năng trình độ cao. Mức phụ cấp 30 % được vận dụng cho những công chức và viên chức thực thi những việc làm truyền thông online giáo dục sức khỏe thể chất, dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình và việc làm quản trị, ship hàng không trực tiếp làm trình độ y tế tại những cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa và những TT : HIV / AIDS, phong, lao, tinh thần, giải phẫu bệnh lý và pháp y. Đây là những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và đóng một vai trò rất quan trọng trong bảo vệ sức khỏe hội đồng. Mức phụ cấp là một khoản tiền quan trọng giúp đền bù công chức và viên chức triển khai những việc làm y tế đặc biệt quan trọng và bảo vệ sức khỏe hội đồng. Nếu bạn là một công chức hoặc viên chức y tế, hãy tìm hiểu và khám phá kỹ về những pháp luật và điều kiện kèm theo để được hưởng mức phụ cấp tương thích.

  4.2. Mức phụ cấp do thủ trưởng đơn vị quyết định:

  Công chức và viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế có công việc quan trọng trong việc quản lý và phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung. Trong khi đó, viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị sẽ căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định mức lương nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

  Ngoài ra, để phân phối nhu yếu và phân phối sự tương hỗ tốt nhất cho việc làm của viên chức y tế, mức phụ cấp khuyễn mãi thêm theo nghề được vận dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Theo đó, mức phụ cấp 100 % vận dụng so với những viên chức tiếp tục, trực tiếp làm trình độ y tế dự trữ ( gồm có cả kiểm dịch y tế biên giới ), làm trình độ y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị xã, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW và bệnh viện tuyến huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW. Trong thời hạn vận dụng mức phụ cấp tặng thêm theo nghề so với viên chức y tế dự trữ, y tế cơ sở, không vận dụng lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 56/2011 / NĐ-CP và pháp luật so với viên chức tiếp tục, trực tiếp làm trình độ y tế dự trữ tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 56/2011 / NĐ-CP. Điều này giúp cho những viên chức y tế hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu vào việc làm của mình và có thêm động lực trong công tác làm việc quản trị và ship hàng tại những đơn vị chức năng sự nghiệp y tế nói chung .

  Ở thời gian hiện tại, việc tương hỗ những viên chức y tế trong thời hạn tới là rất quan trọng. Điều này giúp cho những viên chức y tế hoàn toàn có thể thực thi việc làm của mình một cách hiệu suất cao và đồng thời giúp cho họ có thêm động lực trong công tác làm việc quản trị và Giao hàng tại những đơn vị chức năng sự nghiệp y tế nói chung.

   Source: https://vh2.com.vn
   Category : Đánh Giá