Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Cài driver máy in Bill PRP 085 cổng LAN – Máy đẹp Uy tín Chất lượng

Đăng ngày 26 August, 2023 bởi admin

– Bước 1: Kết nối máy in với máy tính.

Việc đầu tiên phải làm là gắn cáp USB nối máy in với máy tính, khởi động máy tính, bật nguồn máy in. Các bạn phải đảm bảo máy tính hoạt động tốt, máy in khởi động bình thường không báo lỗi.
Chú ý đối với máy tính để bàn cổng USB phía trước thùng CPU nhiều máy tính hay bị lỗi. để chắc ăn các bạn nên cắm cáp vào cổng USB phía sau thùng CPU.

– Bước 2: Tải Driver

Driver những bạn hoàn toàn có thể tải tại đây :

Driver PRP 085, 085IIIT…

Win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit| Tải về
Win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit| Tải về

– Bước 1: Kết nối máy in với máy tính.

Việc đầu tiên phải làm là gắn cáp USB nối máy in với máy tính, khởi động máy tính, bật nguồn máy in. Các bạn phải đảm bảo máy tính hoạt động tốt, máy in khởi động bình thường không báo lỗi.
Chú ý đối với máy tính để bàn cổng USB phía trước thùng CPU nhiều máy tính hay bị lỗi. để chắc ăn các bạn nên cắm cáp vào cổng USB phía sau thùng CPU.

– Bước 2: Tải Driver

Driver các bạn có thể tải tại đây:

Driver PRP 085, 085IIIT…

Win XP, Win 7, Win 8, Win 10 32bit| Tải về
Win XP, Win 7, Win 8, Win 10 64bit| Tải về

Khi tải về xong, các bạn vào phần Download thấy xuất hiện file Driver mới tải về (chú ý tên file).

– Bước 3: Giải nén file driver mới tải về.

Các bạn chú ý. Driver tải trên mạng, theo thời gian tên file có thể thay đổi không giống với tên trong bài viết dưới đây.
Các bạn chỉ cần chọn đúng tên file tải về, và làm đúng theo các bước bên dưới là được.

Drive tải về dưới dạng file nén. Các bạn nhấp phải chuột vào file mới tải về giải nén nó ra [ Hình 1]. (tuỳ vào phần mềm giải nén cài trên máy tính của các bạn giao diện có thể khác không giống trong hình. trong hình mình dang sử dụng Winrar).

cài driver máy in bill
Giải nén xong các bạn được một thư mục mới trùng tên với file tải về

– Bước 4: Tiến hành cài đặt driver.

Các bạn mở thư mục mới giải nén ra, sẽ thấy rất nhiều file, nhấp phải chuột vào file PPR 085Setup ENG chọn Open để cài đặt [ Hình 2 ]

cài driver máy in bill

Một hộp thoại hiện ra các bạn nhấp chuột chọn [ Yes ]
Một hộp thoại nữa hiện ra các bạn chọn [ Next > ]

Hộp thoại tiếp theo xuất hiện như [ Hình 3] các bạn chọn như hình, sau đó chọn [ Next > ]

cài driver máy in bill

Xuất hiện hộp thoại chọn [ Next > ]
Hộp thoại nữa xuất hiện chọn [ Install ]
Hộp thoại như [ Hình 4] các bạn chọn ok
cài driver máy in bill
Một hộp thoại nữa xuất hiện các bạn chọn [ Finish ]

Cài xong driver máy in, tiếp theo các bạn phải add IP cho máy in.

Hầu hết các máy in Bill bán ra, nhà sản xuất đều để IP tự động. máy in sẽ tự động lấy Ip từ Modem cấp xuống
Các bạn cắm cáp mạng LAN vào máy in, chờ khoảng 60s.
Tiếp theo nhấn và giữ nút [ FEED ] kết hợp bật nguồn máy in giữ khoảng 3 giây rồi nhả tay ra, máy sẽ tự động in ra 1 bản in test.
Bản in test rất nhiều chữ các bạn tìm dòng có thông tin như [ Hình IP.1] trong hình cho ta thấy Ip của máy in là [ 192.168.1.200 ]

cài driver máy in bill

Các bạn truy cập và phần quản lý máy in Trên Windows 7 bằng các nhấp chuột vào Star chọn Devices and Printers.
Hộp thoại Devices and Printers xuất hiện, các bạn thấy máy in PRP-085 printer xuất trong đó.
các bạn nhấp phải chuột vào máy PRP-085 printer chọn Printer Properties như [ Hình 5 ]

cài driver máy in bill

Một hộp thoại xuất hiện như [ Hình IP.2 ] máy in đang được chọn cổng LPT, các bạn chọn [ Add Port…]
cài driver máy in bill

Hộp thoại hiện ra các bạn chọn Standard TCP/IP Port tiếp theo chọn [ New Port ] như [ Hình IP.3 ]

cài driver máy in bill

Hộp thoại hiện ra các bạn chọn [ Next > ]

Hộp thoại mới xuất hiện như [ Hình IP.4 ], các bạn nhập Ip vào ô trên, ô dưới tự động hiện ra không phải nhập. Xong nhấp chuột chọn [ Next > ]

cài driver máy in bill

Một hộp thoại hiện ra các bạn chỉ việc ngồi chờ, máy tính đang tìm kiếm máy in trong mạng.
Xông một hộp thoại hiện ra các bạn chọn [ Next > ], tiếp theo chọn [ Finish ]

Trở lại hộp thoại như [ Hình IP.5 ] ta thấy máy in đã chọn port 192.168.1.200

cài driver máy in bill
Các bạn chọn [ Close ] tiếp theo chọn [ Apply ]

Kết thúc quá trình cài đặt.

– Bước 5: Tiến hành in thử.

Các bạn trở lại Hộp thoại Devices and Printers
Nhấp phải chuột vào máy in PRP-085 printer chọn Printer Properties Hộp thoại xuất hiện như [ Hình 9 ]

cài driver máy in bill

Máy in sẽ in ra 1 bản in test có tên máy in của các bạn trong đó.

……………………………….

Các bạn đã cài đặt Driver máy in thành công. Chúc mừng các bạn.

Nếu đã làm tất cả các bước trên mà vẫn không in ra được, hay quá trình cài đặt phát sinh lỗi. Các bạn hãy liên hệ ngay với MayincuHcm.com để được hỗ trợ.

Các bạn muốn cài cài máy in qua cổng USB, hãy tham khảo bài viết các cài driver máy in bill PRP 085 qua cổng USB

– Bước 3: Giải nén file driver mới tải về.

Các bạn chú ý. Driver tải trên mạng, theo thời gian tên file có thể thay đổi không giống với tên trong bài viết dưới đây.
Các bạn chỉ cần chọn đúng tên file tải về, và làm đúng theo các bước bên dưới là được.

Drive tải về dưới dạng file nén. Các bạn nhấp phải chuột vào file mới tải về giải nén nó ra [ Hình 1 ]. ( tùy vào ứng dụng giải nén cài trên máy tính của những bạn giao diện hoàn toàn có thể khác không giống trong hình. trong hình mình dang sử dụng Winrar ) .

cài driver máy in bill
Giải nén xong các bạn được một thư mục mới trùng tên với file tải về

– Bước 4: Tiến hành cài đặt driver.

Các bạn mở thư mục mới giải nén ra, sẽ thấy rất nhiều file, nhấp phải chuột vào file PPR 085S etup ENG chọn Open để thiết lập [ Hình 2 ]

cài driver máy in bill

Một hộp thoại hiện ra các bạn nhấp chuột chọn [ Yes ]
Một hộp thoại nữa hiện ra các bạn chọn [ Next > ]

Hộp thoại tiếp theo Open như [ Hình 3 ] những bạn chọn như hình, sau đó chọn [ Next > ]

cài driver máy in bill

Xuất hiện hộp thoại chọn [ Next > ]
Hộp thoại nữa xuất hiện chọn [ Install ]
Hộp thoại như [ Hình 4] các bạn chọn ok
cài driver máy in bill
Một hộp thoại nữa xuất hiện các bạn chọn [ Finish ]

Cài xong driver máy in, tiếp theo những bạn phải add IP cho máy in .

Hầu hết các máy in Bill bán ra, nhà sản xuất đều để IP tự động. máy in sẽ tự động lấy Ip từ Modem cấp xuống
Các bạn cắm cáp mạng LAN vào máy in, chờ khoảng 60s.
Tiếp theo nhấn và giữ nút [ FEED ] kết hợp bật nguồn máy in giữ khoảng 3 giây rồi nhả tay ra, máy sẽ tự động in ra 1 bản in test.
Bản in test rất nhiều chữ các bạn tìm dòng có thông tin như [ Hình IP.1] trong hình cho ta thấy Ip của máy in là [ 192.168.1.200 ]

cài driver máy in bill

Các bạn truy cập và phần quản lý máy in Trên Windows 7 bằng các nhấp chuột vào Star chọn Devices and Printers.
Hộp thoại Devices and Printers xuất hiện, các bạn thấy máy in PRP-085 printer xuất trong đó.
các bạn nhấp phải chuột vào máy PRP-085 printer chọn Printer Properties như [ Hình 5 ]

cài driver máy in bill

Một hộp thoại xuất hiện như [ Hình IP.2 ] máy in đang được chọn cổng LPT, các bạn chọn [ Add Port…]
cài driver máy in bill

Hộp thoại hiện ra những bạn chọn Standard TCP / IP Port tiếp theo chọn [ New Port ] như [ Hình IP. 3 ]

cài driver máy in bill

Hộp thoại hiện ra những bạn chọn [ Next > ]
Hộp thoại mới Open như [ Hình IP. 4 ], những bạn nhập Ip vào ô trên, ô dưới tự động hóa hiện ra không phải nhập. Xong nhấp chuột chọn [ Next > ]

cài driver máy in bill

Một hộp thoại hiện ra các bạn chỉ việc ngồi chờ, máy tính đang tìm kiếm máy in trong mạng.
Xông một hộp thoại hiện ra các bạn chọn [ Next > ], tiếp theo chọn [ Finish ]

Trở lại hộp thoại như [ Hình IP. 5 ] ta thấy máy in đã chọn port 192.168.1.200

cài driver máy in bill
Các bạn chọn [ Close ] tiếp theo chọn [ Apply ]

Kết thúc quy trình thiết lập .

– Bước 5: Tiến hành in thử.

Các bạn trở lại Hộp thoại Devices and Printers
Nhấp phải chuột vào máy in PRP-085 printer chọn Printer Properties Hộp thoại xuất hiện như [ Hình 9 ]

cài driver máy in bill

Máy in sẽ in ra 1 bản in test có tên máy in của những bạn trong đó .

Các bạn muốn cài cài máy in qua cổng USB, hãy tìm hiểu thêm bài viết những cài driver máy in bill PRP 085 qua cổng USB

Source: https://vh2.com.vn
Category : Phần Mềm