Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong: Quạt điện…

Đăng ngày 23 January, 2023 bởi admin

LÝ THUYẾT

1. Từ thông
a. Định nghĩa

Từ thông là số đường sức từ xuyên qua diện tích S đặt trong từ trường đều:

Φ = BScosα
Từ trải qua khung dây có N vòng dây : Φ = NBScosα
Trong đó :
+ α : góc tạo bởi pháp tuyến n → và B →
+ Φ : từ thông xuyên qua diện tích quy hoạnh S ( Wb )
+ B : từ trường ( T )
+ N : số vòng dây của khung dây
– Đơn vị từ thông là vêbe ( Wb ) : 1 Wb = 1 T.m 2 .
– Các trường hợp đặc biệt quan trọng :

                                                       Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

2. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Khi từ trải qua một mạch kín biến thiên thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng là hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .

                                                 Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

3. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng
– Định luật Len-xơ : Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tính năng chống lại sự biến thiên của từ thông khởi đầu qua mạch kín .
Ví dụ :
+ Đưa nam châm từ lại gần vòng dây kín ( C ), dòng điện cảm ứng xuất hiện có chiều sao cho từ trường do nó tạo ra có tính năng chống lại sự tăng của từ thông khởi đầu .

                                                Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

+ Đưa nam châm từ ra xa vòng dây kín ( C ), dòng điện cảm ứng xuất hiện có chiều sao cho từ trường do nó tạo ra có tính năng chống lại sự giảm của từ thông khởi đầu .

                                                 Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

– Khi từ trải qua ( C ) biến thiên do tác dụng của một hoạt động nào đó thì từ trường cảm ứng có tính năng chống lại hoạt động nói trên .
4. Dòng điện Fu – cô
a. Thí nghiệm
– Cho tấm sắt kẽm kim loại ( đồng hay nhôm ) xê dịch trong từ trường của nam châm hút. Tấm sắt kẽm kim loại chỉ xê dịch trong một khoảng chừng thời hạn rồi dừng lại .
– Cho tấm sắt kẽm kim loại có rãnh xẻ giao động giữa hai cực của nam châm từ nó sẽ giao động được lâu hơn .

                                                       Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

b. Định nghĩa
Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật hoạt động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến hóa theo thời hạn là dòng điện Fu – cô .

                                                   Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

c. Tính chất và tác dụng của dòng Fu-cô :
– Ứng dụng của dòng điện Fu-cô :
+ Bộ phanh điện từ của những xe hơi hạng nặng .

                                                          Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

+ Lò cảm ứng để nung nóng sắt kẽm kim loại .

                                                           Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

+ Dòng Fu – cô cũng được ứng dụng trong một số ít lò tôi sắt kẽm kim loại .

                                                                Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

– Trong trường hợp dòng điện Fu-cô gây nên những tổn hao nguồn năng lượng vô ích. Để giảm công dụng của dòng Fu-cô, người ta hoàn toàn có thể tăng điện trở của khối sắt kẽm kim loại bằng cách :

+ Khoét những lỗ trên bánh xe.

                                                        Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

+ Thay khối sắt kẽm kim loại nguyên vẹn bằng một khối gồm nhiều lá sắt kẽm kim loại xếp liền nhau, cách điện với nhau .

                                                          Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ (ảnh 1)

Source: https://vh2.com.vn
Category : Cơ Hội