Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tổng quan về hệ thống miễn dịch – Miễn dịch học; Rối loạn dị ứng – Cẩm nang MSD – Phiên bản dành cho chuyên gia

Đăng ngày 23 January, 2023 bởi admin
Các tế bào của mạng lưới hệ thống miễn dịch được kích hoạt khi một kháng nguyên lạ ( Ag ) được nhận ra bởi các thụ thể mặt phẳng tế bào. Những thụ thể mặt phẳng tế bào này hoàn toàn có thể

Các thụ thể với phổ đặc hiệu rộng nhận dạng các mẫu phân tử tương quan đến bệnh lý vi trùng như lipopolysaccharide Gram âm, peptidoglycans Gram dương, flagellin vi trùng, các dinucleotide cytosine-guanosine chưa được methyl hóa ( CpG motifs ) và RNA chuỗi kép siêu vi. Những thụ thể này cũng hoàn toàn có thể nhận ra các phân tử được tạo ra bởi các tế bào bị stress hoặc bị nhiễm trùng ( được gọi là quy mô phân tử thiệt hại ) .Sự hoạt hóa cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi phức tạp kháng thể-kháng nguyên và bổ thể-vi sinh vật link với các thụ thể mặt phẳng so với vùng hoàn toàn có thể kết tinh ( Fc ) của IgG ( Fc-gamma R ) và so với C3b và iC3b .Sau khi được công nhận, một phức tạp kháng nguyên, kháng nguyên-kháng thể, hoặc phức tạp bổ thể-vi sinh vật sẽ được đưa vào bên trong. Hầu hết các vi sinh vật đều bị giết chết sau khi chúng bị thực bào, nhưng 1 số ít khác lại ức chế năng lực giết chết tế bào trong nội bào ( ví dụ, mycobacteria đã bị bắt bởi đại thực bào ức chế năng lực giết chết của tế bào đó ). Trong những trường hợp như vậy, các cytokine có nguồn gốc từ tế bào T, đặc biệt quan trọng là các interferon-gamma ( IFN-gamma ), kích thích thực bào để sản xuất nhiều enzyme ly giải và các loại sản phẩm diệt vi trùng khác và do đó tăng cường năng lực giết hoặc cô lập các vi sinh vật .

Trừ phi kháng nguyên bị thực bào và giáng hóa nhanh ( một sự kiện không liên tục ), cung ứng miễn dịch mắc phải được bổ trợ trải qua việc nhận diện kháng nguyên bởi các thụ thể đặc hiệu cao trên mặt phẳng của tế bào B và T. Đáp ứng này mở màn bằng

  • Lách để kháng nguyên lưu hành
  • Các hạch bạch huyết khu vực cho kháng nguyên mô
  • Các mô bạch huyết gắn liền với niêm mạc ( ví dụ, amidan, adenoids, các mảng Peyer ) cho kháng nguyên niêm mạc

Xem thêm: Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp quân đội trong chuyển đổi số

Ví dụ, các tế bào đuôi gai Langerhans trong da thực bào kháng nguyên và chuyển dời đến các hạch bạch huyết vùng ; ở đó, các peptide có nguồn gốc từ kháng nguyên được biểu lộ trên mặt phẳng của tế bào đuôi gai trong các phân tử phức tạp hòa hợp mô class II ( MHC Kháng nguyên bạch cầu người ( HLA ) Hệ thống Hệ thống kháng nguyên bạch cầu người ( HLA ), phức tạp hòa hợp mô chủ yêu ( MHC ) ở người, là một phần quan trọng của hệ miễn dịch và được trấn áp bởi các gen nằm trên nhiễm sắc thể số 6. Nó mã … đọc thêm ), nó trình diện peptide cho các tế bào T tương hỗ CD4 ( Th ). Khi mà tế bào Th tham gia phức tạp MHC-peptide và nhận được các tín hiệu đồng kích thích khác nhau ( hoàn toàn có thể bị ức chế bởi 1 số ít loại thuốc ức chế miễn dịch ), nó được kích hoạt để bộc lộ thụ thể cho cytokine iterleukin ( IL ) – 2 và tiết ra một số ít cytokine. Mỗi tập con của tế bào Th tiết ra các phức tạp khác nhau và do đó tạo thành các phản ứng miễn dịch khác nhau .

Các phân tử MHC class II thường trình diện các peptide có nguồn gốc từ kháng nguyên ngoại bào ( ngoại sinh ) ( ví dụ, từ nhiều vi trùng ) đến tế bào CD4 Th ; ngược lại, các phân tử MHC trong lớp I thường trình diện các peptide có nguồn gốc từ kháng nguyên nội bào ( nội sinh ) ( ví dụ, từ virut ) đến tế bào T CD8. Các tế bào T gây độc được kích hoạt sau đó giết chết các tế bào bị nhiễm bệnh .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Cơ Hội