Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Kế toán kiêm nhiệm văn thư, hưởng phụ cấp thế nào?

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin
Trả lờiSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh vấn đáp yếu tố này như sau :

Căn cứ Điều 8 Chương II Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, thời gian hưởng phụ cấp kế toán tính từ ngày được tuyển dụng bố trí vào ngạch nhân viên kế toán. Như vậy, nếu bà Xuân đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì được hưởng và truy lĩnh phụ cấp kế toán từ lúc nhận công tác đến tháng 5/2013.

Theo Điều 3 Chương II Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì định mức nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau: Nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non hạng 1 được bố trí: 1 kế toán, 1 cán bộ y tế học đường và 1 văn thư; Nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non hạng 2 được bố trí: 1 kế toán và 1 cán bộ y tế học đường; Với địa bàn không có cơ sở dịch vụ cung ứng cho việc nấu ăn cho trẻ thì được thuê khoán người nấu ăn: 1 người phụ vụ 50 trẻ mẫu giáo hoặc 35 trẻ nhà trẻ.

Các nhân viên cấp dưới trên ngoài việc thực thi chức trách, trách nhiệm theo chức vụ còn phải kiêm nhiệm những việc làm khác do hiệu trưởng phân công như lao lý tại khoản 5 mục I của Thông tư này. Cụ thể là nhân viên cấp dưới làm công tác làm việc văn phòng trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ngoài việc triển khai chức trách, trách nhiệm theo chức vụ còn phải kiêm nhiệm những việc làm khác của trường. Như vậy, ngoài trách nhiệm kế toán, việc kiêm nhiệm công tác làm việc văn thư còn tuỳ thuộc vào hạng trường, tuy nhiên sẽ không có pháp luật hưởng phụ cấp nào khác. Nếu bà Xuân đang công tác làm việc tại trường thuộc hạng 1, thì cơ quan quản trị giáo dục cấp trên có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp đủ nhân viên cấp dưới theo pháp luật .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2