Networks Business Online Việt Nam & International VH2

5 thay đổi liên quan đến công chức văn thư từ 01/8/2021

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin

Bên cạnh công chức hành chính, Thông tư 02/2021 / TT-BNV còn lao lý đơn cử về tiêu chuẩn, mã số và xếp lương của công chức chuyên ngành văn thư. Vậy theo Thông tư này, công chức văn thư được pháp luật thế nào ?

Bỏ chứng chỉ tu dưỡng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ

Công chức văn thư không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 về các loại chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức, tại Thông tư 02/2021, Bộ Nội vụ cũng đã chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể, tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng của công chức chuyên ngành văn thư theo pháp luật mới được pháp luật như sau :

Từ 01/8/2021

( Theo Thông tư 02/2021 / TT-BNV )

Trước 01/8/2021

( Theo Thông tư 14/2014 / TT-BNV )

Ngạch Văn thư viên chính

– Bằng tốt nghiệp ĐH trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – tàng trữ, tàng trữ học ; hoặc- Bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác và chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư . – Bằng tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành văn thư tàng trữ ; hoặc- Bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác và chứng chỉ tu dưỡng bổ trợ kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ văn thư ;- Chứng chỉ tu dưỡng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ ngạch văn thư chính ;- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 ( hoặc tương tự ) khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta ; hoặc- Chứng chỉ tiếng dân tộc bản địa nếu vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;- Chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn cơ bản .

Ngạch Văn thư viên

– Bằng tốt nghiệp ĐH trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – tàng trữ, tàng trữ học ; hoặc- Bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác và chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư . – Bằng tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành văn thư tàng trữ ; hoặc- Bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác và chứng chỉ tu dưỡng bổ trợ kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ văn thư ;- Chứng chỉ tu dưỡng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ ngạch văn thư ;- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 ( hoặc tương tự ) hoặc- Chứng chỉ tiếng dân tộc bản địa với vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;- Chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn cơ bản .

Ngạch Văn thư viên trung cấp

– Bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – tàng trữ, tàng trữ, tàng trữ và quản lý thông tin ; hoặc- Bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư do cơ sở đào tạo và giảng dạy có thẩm quyền cấp . – Bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành văn thư tàng trữ ; hoặc- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành khác và chứng chỉ tu dưỡng bổ trợ kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ văn thư ;- Chứng chỉ tu dưỡng quản lý nhà nước và nhiệm vụ ngạch văn thư tầm trung ;- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 ( hoặc tương tự ) ; hoặc- Chứng chỉ tiếng dân tộc bản địa với vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;- Chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn cơ bản .

Căn cứ bảng nêu trên, trước đây, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, trình độ của công chức chuyên ngành văn thư ngạch nào cũng nhu yếu phải có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc nếu là vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa thì phải có chứng chỉ tiếng dân tộc bản địa và chứng chỉ tin học .Tuy nhiên, từ ngày 01/8/2021 – ngày Thông tư 02/2021 có hiệu lực thực thi hiện hành thì công chức văn thư không còn nhu yếu những loại chứng chỉ này nữa .Thay vào đó, công chức chuyên ngành văn thư phải có kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cũng như sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa ở trình độ tương tự với vị trí việc làm .

Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước và nghiệp vụ

Vẫn địa thế căn cứ vào bảng trên, hoàn toàn có thể thấy, tiêu chuẩn trình độ, trình độ, nhiệm vụ của công chức văn thư trước ngày 01/8/2021 theo pháp luật cũ đều có chứng chỉ tu dưỡng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ ngạch văn thư. Cụ thể :

– Ngạch Văn thư chính: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư chính (theo điểm b khoản 4 Điều 5 Thông tư 14/2014);

– Ngạch Văn thư: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư (theo điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2014);

– Ngạch Văn thư trung cấp: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp (theo điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư 14/2014).

Trong khi đó, theo pháp luật tại Thông tư 02/2021, những chứng chỉ này không còn là một trong những tiêu chuẩn nữa .điểm mới về công chức văn thư từ ngày 01/8/2021
5 điểm mới về công chức văn thư từ ngày 01/8/2021 (Ảnh minh họa)

Tăng thời gian giữ ngạch cũ để nâng ngạch mới

Theo lao lý tại điểm d khoản 3 Điều 30 Nghị định 138 / 2020 / NĐ-CP, để được thi nâng ngạch công chức, công chức phải cung ứng điều kiện kèm theo về thời hạn công tác làm việc tối thiểu với từng ngạch theo tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ của ngạch đó .Theo đó, để công chức chuyên ngành văn thư được thi nâng ngạch thì cũng phải cung ứng nhu yếu về thời hạn tối thiểu giữ ngạch ở trước liền kề. Và từ ngày 01/8/2021 tới đây, thời hạn này có 1 số ít kiểm soát và điều chỉnh như sau :

Từ 01/8/2021

Trước 01/8/2021

Ngạch Văn thư viên chính

– Giữ ngạch văn thư viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

– Thời gian tương đương với ngạch văn thư viên: Thời gian giữ ngạch văn thư viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

– Đã chủ trì, tham gia kiến thiết xây dựng được tối thiểu một văn bản pháp lý hoặc chủ trì, tham gia nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng tối thiểu một đề tài, đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình nghiên cứu và điều tra khoa học cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc nghiệm thu sát hoạch và nhìn nhận đạt nhu yếu ; hoặc- Có tối thiểu một ý tưởng sáng tạo được vận dụng có hiệu suất cao vào công tác làm việc văn thư được công nhận ;

– Thời gian giữ ngạch văn thư hoặc tương đương từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên. Trong đó, thời gian giữ ngạch văn thư tối thiểu đủ 03 năm (36 tháng).

Ngạch Văn thư viên

Có thời gian tương đương với ngạch văn thư viên trung cấp: Thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

– Tuyển dụng lần đầu có trình độ đào tạo cao đẳng: Có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

– Tuyển dụng lần đầu có trình độ đào tạo trung cấp: Có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Có thời gian giữ ngạch văn thư trung cấp hoặc tương đương tối thiểu đủ 03 năm (36 tháng).

Có thể thấy, theo lao lý mới, nếu muốn thi lên ngạch văn thư chính thì không còn cần phải kèm theo điều kiện kèm theo về việc tham gia thiết kế xây dựng, nghiên cứu và điều tra một văn bản pháp lý, đề tài, đề án, dự án Bất Động Sản … hoặc sáng tạo độc đáo được công nhận như pháp luật cũ .Đồng thời, tăng thời hạn giữ ngạch văn thư viên hoặc tương tự lên đủ 09 năm so với lao lý trước chỉ nhu yếu đủ 05 năm trong đó có đủ 03 năm giữ ngạch văn thư viên .Về việc nâng ngạch lên ngạch văn thư viên thì pháp luật mới đã chia rõ theo trình độ giảng dạy để nhu yếu thời hạn giữ ngạch văn thư tầm trung khác nhau. Trong khi đó, pháp luật cũ chỉ nêu một mốc thời hạn cố định và thắt chặt là đủ 03 năm .

Xếp lương công chức văn thư trình độ cao đẳng

Về việc xếp lương công chức chuyên ngành văn thư thì bảng lương của những đối tượng người tiêu dùng này vẫn được lao lý như Thông tư 10/2019 / TT-BNV. Cụ thể :

– Lương ngạch công chức văn thư viên chính: Áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1) có hệ số lương từ 4,4 – 6,78 tương đương lương khoảng 6,5 – 10,1 triệu đồng/tháng;

– Lương ngạch công chức văn thư viên chính: Áp dụng bảng lương công chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 – 4,98 tương đương lương khoảng 3,48 – 7,42 triệu đồng/tháng;

– Lương ngạch công chức văn thư viên trung cấp: Áp dụng bảng lương công chức loại B có hệ số lương từ 1,86 – 4,06 tương đương lương khoảng 2,77 – 6,04 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, điểm mới của Thông tư 02/2021 là đã pháp luật xếp lương cho công chức ngạch văn thư viên tầm trung có trình độ cao đẳng trở lên .Theo đó, nếu công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm ngạch công chức văn thư viên tầm trung thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên tầm trung, tương tự thông số lương khởi đầu là 2,06 – 4,06 mà không phải khởi đầu từ thông số 1,86 .Nếu có thời hạn tập sự thì trong thời hạn tập sự được hưởng 85 % mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên tầm trung tương đương hưởng 85 % mức lương của thông số 2,06 ( tương tự gần 3,07 triệu đồng / tháng ) .Bảng lương công chức văn thư mới nhất


Bảng lương công chức văn thư mới nhất (Ảnh minh họa)

Xếp lương công chức chuyên ngành khác sang văn thư

Ngoài bổ trợ thêm hướng dẫn về xếp lương của công chức văn thư viên tầm trung có trình độ cao đẳng trở lên, khoản 2 Điều 15 Thông tư 02/2021 cũng hướng dẫn đơn cử về việc chuyển xếp lương của ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang những ngạch công chức chuyên ngành văn thư .Theo đó, việc chuyển xếp lương này được triển khai theo pháp luật tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007 / TT-BNV. Cụ thể :1 / Ngạch cũ và ngạch mới có cùng thông số bậc lương : Đây là trường hợp được chỉ định vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) đang hưởng ở ngạch cũ sang ngạch mới .

Đặc biệt: Thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ cũng được tính tương đương khi sang ngạch mới.

2 / Ngạch mới có thông số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ : Xếp lương như sau :- Chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ : Căn cứ vào thông số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào thông số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới .- Đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ : Căn cứ tổng thông số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào thông số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới .

– Có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới: Xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ.

3 / Bổ nhiệm vào ngạch mới có thông số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ : Xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) đang hưởng ở ngạch cũ sang ngạch mới và hưởng thêm thông số chênh lệch bảo lưu cho bằng thông số lương đang hưởng ở ngạch cũ .

Trên đây là điểm mới về công chức văn thư từ ngày 01/8/2021. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Nhiều điểm mới về công chức hành chính từ 01/8/2021

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2