Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Download driver máy in Canon LBP151DW win 7, Win 10 32bit & 64bit

Đăng ngày 25 August, 2023 bởi admin

Driver máy in Canon LBP151DW là Phần mềm kết nối máy tính với máy in. Thông thường đĩa Driver Canon LBP151DW sẽ được bán kèm với máy in. Nhưng phần lớn chúng ta sau khi cài đặt lần đầu xong đều để nó thất lạc.

Khi các Bạn cài lại máy tính, Di chuyển máy in Canon LBP151DW đi vị trí khác và cần cài vào máy tính khác, Thì lại không có đĩa Driver Canon LBP151DW. Không vấn đề gì cả, Các Bạn chỉ việc xác định hệ điều hành máy tính của mình là Win 7, Win 8, Win 10 32bit hay 64bit, hoặc hệ điều hành Mac, Linux và lựa chọn đúng với nó để tải về.

Nếu không biết cách xác định hệ điều hành máy tính → Tham Khảo Tại Đây

Download driver máy in Canon LBP151DW

Có thể Bạn đang Cần: Driver máy in Canon 3300

Download driver máy in Canon LBP151DW

Như ở trên chúng tôi đã đề cập bộ Driver máy in Canon LBP151DW Chia ra thành từng nhóm khác biệt. Như Windows 32bit, Windows 64bit, Mac, Linux. Drivermayin.net cũng chia ra thành từng phần riêng biệt để các Bạn dễ dàng tải driver Canon 151 về máy tính của mình.

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho Windows 32bit

Driver máy in Canon LBP151DW tương thích với HĐH Kích Thước Download
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
18,851KB Download driver máy in Canon LBP151DW windows 7 32bit

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho Windows 64bit

Driver Canon LBP 151DW tương thích với Hệ điều hành Kích thước Dowload
Windows 10 (x64)
Windows 8.1 (x64)
Windows 8 (x64)
Windows 7 (x64)
Windows Vista (x64)
Windows Server 2003 (x64)
Windows Server 2003 R2 (x64)
Windows Server 2008 (x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2016 (x64)
21,751KB

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho HĐH Mac

Hệ Điều Hành Network Setup Tool

Driver

Driver Canon LBP 151DW cho hệ điều hành
MacOS 10.13
MacOS v10.12
OS X v10.11
OS X v10.10
OS X v10.9
Mac OS X v10.8

Download

7,249KB

Download

32,271KB

Mac OS X v10.6 Download Download
Mac OS X v10.7 Download Download

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho HĐH Linux

Hệ Điều Hành Network Setup Tool Driver
Driver Máy in Canon LBP 151DW cho Hệ điều Hành Linux 32bit, Linux 64bit Tải Về Tải Về

Hướng dẫn cài đặt driver Máy in Canon LBP151DW

Chuẩn bị: Kết nối cáp USB với máy Tính, Mở nguồn máy in Canon LBP 151DW lên. Và bắt đầu cài nhé.

Giản nén file driver mới tải về, Tìm file Setup.exe nhấp double vào để cài đặt. sau đó làm theo Video

Hoặc các Bạn có thể Tham khảo cách cái thủ công tại

Driver máy in Canon LBP151DW là Phần mềm kết nối máy tính với máy in. Thông thường đĩa Driver Canon LBP151DW sẽ được bán kèm với máy in. Nhưng phần lớn chúng ta sau khi cài đặt lần đầu xong đều để nó thất lạc.

Khi các Bạn cài lại máy tính, Di chuyển máy in Canon LBP151DW đi vị trí khác và cần cài vào máy tính khác, Thì lại không có đĩa Driver Canon LBP151DW. Không vấn đề gì cả, Các Bạn chỉ việc xác định hệ điều hành máy tính của mình là Win 7, Win 8, Win 10 32bit hay 64bit, hoặc hệ điều hành Mac, Linux và lựa chọn đúng với nó để tải về.

Nếu không biết cách xác lập hệ quản lý và điều hành máy tính → Tham Khảo Tại Đây

Download driver máy in Canon LBP151DW

Có thể Bạn đang Cần : Driver máy in Canon 3300

Download driver máy in Canon LBP151DW

Như ở trên chúng tôi đã đề cập bộ Driver máy in Canon LBP151DW Chia ra thành từng nhóm khác biệt. Như Windows 32bit, Windows 64bit, Mac, Linux. Drivermayin.net cũng chia ra thành từng phần riêng biệt để các Bạn dễ dàng tải driver Canon 151 về máy tính của mình.

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho Windows 32 bit

Driver máy in Canon LBP151DW tương thích với HĐH Kích Thước Download
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
18,851KB Download driver máy in Canon LBP151DW windows 7 32bit

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho Windows 64 bit

Driver Canon LBP 151DW tương thích với Hệ điều hành Kích thước Dowload
Windows 10 (x64)
Windows 8.1 (x64)
Windows 8 (x64)
Windows 7 (x64)
Windows Vista (x64)
Windows Server 2003 (x64)
Windows Server 2003 R2 (x64)
Windows Server 2008 (x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2016 (x64)
21,751KB

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho HĐH Mac

Hệ Điều Hành Network Setup Tool

Driver

Driver Canon LBP 151DW cho hệ điều hành
MacOS 10.13
MacOS v10.12
OS X v10.11
OS X v10.10
OS X v10.9
Mac OS X v10.8
Download
7,249 KB
Download
32,271 KB
Mac OS X v10.6 Download Download
Mac OS X v10.7 Download Download

Download driver máy in Canon LBP151DW Cho HĐH Linux

Hệ Điều Hành Network Setup Tool Driver
Driver Máy in Canon LBP 151DW cho Hệ điều Hành Linux 32bit, Linux 64bit Tải Về Tải Về

Hướng dẫn setup driver Máy in Canon LBP151DW

Chuẩn bị : Kết nối cáp USB với máy Tính, Mở nguồn máy in Canon LBP 151DW lên. Và khởi đầu cài nhé .
Giản nén file driver mới tải về, Tìm file Setup. exe nhấp double vào để setup. sau đó làm theo Video

Hoặc các Bạn có thể Tham khảo cách cái thủ công tại

Xem thêm: ‎MyGo Driver

Source: https://vh2.com.vn
Category : Phần Mềm