Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tìm hiểu quy định của 5 loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014

Đăng ngày 04 August, 2022 bởi admin

Tìm hiểu thật kỹ các quy định của 5 loại hình doanh nghiệp theo pháp luật sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn đúng đắn khi tiến hành kinh doanh. Để hỗ trợ cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin này dễ hơn, Phan Law Vietnam xin chia sẻ các thông tin về các loại hình doanh nghiệp này trong nội dung bài viết dưới đây.

>> Tìm hiểu thêm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký doanh nghiệp là gì? Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần và cũng không có tư cách pháp nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo định nghĩa tại Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân tuy nhiên vẫn không được phép phát hành cổ phần.

5-loai-hinh-doanh-nghiep

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, theo pháp luật tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014 mang những đặc thù sau :

  • Thành viên hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng thành viên không vượt quá 50 ;
  • Thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
  • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật

Tương tự như công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân và vẫn không được phép phát hành CP .

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một trong 5 loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt trong hệ thống kinh tế Việt Nam. Theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, không được quyền phát hành chứng khoán và mang các đặc điểm sau:

  • Phải có tối thiểu 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn ;
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  • Thành viên góp vốn chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .

Công ty cổ phần

Loại hình công ty sau cuối mà Phan Law Vietnam đề cập đến trong 5 loại hình doanh nghiệp phổ cập đó là công ty CP. Theo như tên gọi của nó, công ty CP là doanh nghiệp mà số vốn điều lệ được chia làm các phần bằng nhau gọi là CP. Người chiếm hữu CP được gọi là cổ đông. Theo pháp luật tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty CP mang các đặc thù sau :

  • Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa ;
  • Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty CP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp và được phép phát hành các loại CP để kêu gọi vốn .
Trên đây là 1 số ít thông tin pháp lý về đặc thù của 5 loại hình doanh nghiệp phổ cập theo pháp luật của pháp lý doanh nghiệp hiện hành. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm về các loại hình này tại những bài viết khác của Phan Law Vietnam trên trang https://vh2.com.vn hoặc trực tiếp trao đổi với đội ngũ Luật sư và các nhân viên pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi trải qua :

PHAN LAW VIETNAM
Hotline:  1900.599.995 – 0794.80.8888
Email:     [email protected]

Chia sẻ :
Pin on Pinterest

PinterestShare on LinkedInLinkedin

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp