Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Cầu Giấy – VNPT – Vinaphone

Đăng ngày 23 September, 2022 bởi admin
Mã số : 122000

Bưu cục:

Bưu cục cấp 2 Cầu Giấy

Địa chỉ:

Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37675246) 122000Bưu cục cấp 2 Cầu GiấySô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37675246)

Mã số:

122080

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy

Địa chỉ:

Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37673142) 122080Bưu cục cấp 3 KHL Cầu GiấySô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37673142)

Mã số:

122480

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Khánh Toàn

Địa chỉ:

Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35410001) 122480Bưu cục cấp 3 Nguyễn Khánh ToànSô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35410001)

Mã số:

122100

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Hoàng Sâm

Địa chỉ:

Sô´10, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: ) 122100Bưu cục cấp 3 Hoàng SâmSô´10, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:

122772

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hoàng Sâm

Địa chỉ:

Sô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432123474) 122772Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hoàng SâmSô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432123474)

Mã số:

123070

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 KHL Trung Yên

Địa chỉ:

Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35625521) 123070Bưu cục cấp 3 KHL Trung YênĐường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35625521)

Mã số:

123080

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch EMS Cầu Giấy

Địa chỉ:

Sô´193, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432262446) 123080Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch EMS Cầu GiấySô´193, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432262446)

Mã số:

123075

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Trung Kinh

Địa chỉ:

Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: ‎01253998626) 123075Bưu cục cấp 3 Bưu cục Trung KinhSô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: ‎01253998626)

Mã số:

123068

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Trung Hòa

Địa chỉ:

Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432242399) 123068Bưu cục cấp 3 Trung HòaĐường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432242399)

Mã số:

123071

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 EMS Cầu Giấy

Địa chỉ:

Sô´115, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02439912110) 123071Bưu cục cấp 3 EMS Cầu GiấySô´115, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02439912110)

Mã số:

122320

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Nghĩa Tân

Địa chỉ:

Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37912820) 122320Bưu cục cấp 3 Nghĩa TânSô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37912820)

Mã số:

122300

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ:

Sô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37915779) 122300Bưu cục cấp 3 Hoàng Quốc ViệtSô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37915779)

Mã số:

122913

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 Doãn Kế Thiện

Địa chỉ:

Sô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32262975) 122913Bưu cục cấp 3 Doãn Kế ThiệnSô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32262975)

Mã số:

122158

Bưu cục:

Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy 2

Địa chỉ:

Sô´6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32191319) 122158Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy 2Sô´6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32191319)

Mã số:

122801

Bưu cục:

Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại

Địa chỉ:

Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: ) 122801Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mạiĐường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:

123105

Bưu cục:

Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ:

Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy (ÐT: ) 123105Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà NộiSô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:

122045

Bưu cục:

Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy

Địa chỉ:

Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32123348) 122045Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu GiấySô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32123348)

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển