Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bảo Vệ Hiến Pháp Được Soi Dẫn từ Thiên Thượng của Chúng Ta

Đăng ngày 06 June, 2023 bởi admin
Trong thời kỳ hỗn loạn này, tôi cảm thấy cần phải nói về bản Hiến Pháp được soi dẫn của Hoa Kỳ. Hiến Pháp này có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với những tín hữu tất cả chúng ta tại Hoa Kỳ, nhưng nó cũng là một di sản chung của những bản hiến pháp trên quốc tế .

I.

Hiến pháp là nền tảng của chính quyền sở tại. Nó cung ứng cơ cấu tổ chức và những số lượng giới hạn để chính phủ nước nhà thực thi quyền lực tối cao. Hiến Pháp Hoa Kỳ là văn bản hiến pháp truyền kiếp nhất vẫn còn có hiệu lực thực thi hiện hành ngày này. Mặc dù bắt đầu chỉ được đồng ý chấp thuận bởi 1 số ít ít thuộc địa, nó nhanh gọn trở thành hình mẫu toàn thế giới. Ngày nay, mọi vương quốc, ngoại trừ ba vương quốc, đều đã chấp thuận đồng ý những văn bản hiến pháp. 1
Trong bài trò chuyện này, tôi không nói thay cho bất kể đảng phái chính trị nào hoặc nhóm nào cả. Tôi nói thay cho Hiến Pháp Hoa Kỳ, tài liệu mà tôi đã nghiên cứu và điều tra trong hơn 60 năm. Tôi nói từ kinh nghiệm tay nghề của tôi với tư cách là thư ký luật cho chánh án Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ. Tôi nói từ 15 năm làm giáo sư dạy luật và ba năm rưỡi làm thẩm phán tại Tòa Án Tối Cao Utah. Quan trọng hơn hết, tôi nói từ 37 năm kinh nghiệm tay nghề với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm điều tra và nghiên cứu ý nghĩa của Hiến Pháp Hoa Kỳ được soi dẫn từ thiên thượng so với việc làm của Giáo Hội phục sinh của Ngài .

Hiến Pháp Hoa Kỳ rất độc đáo bởi vì Thượng Đế đã mặc khải rằng Ngài “đã lập lên” nó “vì quyền lợi và sự bảo vệ mọi loài xác thịt” (Giáo Lý và Giao Ước 101:77; xin xem thêm câu 80). Đó là lý do tại sao bản hiến pháp này là mối quan tâm đặc biệt của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trên khắp thế giới. Dù cho các nguyên tắc của hiến pháp này có nên được áp dụng trong các quốc gia khác trên thế giới hay không hoặc cách áp dụng là gì thì điều đó tùy vào họ quyết định.

Mục đích của Thượng Đế khi thiết lập Hiến Pháp Hoa Kỳ là gì ? Chúng ta thấy được mục tiêu đó trong giáo lý của quyền tự quyết về đạo đức. Trong thập kỷ tiên phong của Giáo Hội hồi sinh, những tín hữu Giáo Hội ở biên giới phía tây Hoa Kỳ phải chịu đựng sự ngược đãi bởi những cá thể lẫn tập thể. Một phần nguyên do của việc này là vì họ phản đối chính sách nô lệ mà vẫn còn sống sót ở Hoa Kỳ khi đó. Trong những thực trạng bất lợi này, Thượng Đế đã mặc khải qua Tiên Tri Joseph Smith những lẽ thật vĩnh cửu về giáo lý của Ngài .
Thượng Đế đã ban cho con cháu Ngài quyền tự quyết về đạo đức — quyền lực để quyết định hành động và hành vi. Điều kiện tốt nhất cho việc sử dụng quyền tự quyết đó là người nam và người nữ có sự tự do tối đa để quyết định hành động và hành vi theo những lựa chọn cá thể của họ. Và rồi, điều mặc khải lý giải rằng “ mọi người hoàn toàn có thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tội lỗi của mình vào ngày phán xét ” ( Giáo Lý và Giao Ước 101 : 78 ). “ Vậy nên, ” Chúa đã mặc khải, “ việc bất kỳ một người nào phải làm nô lệ cho một người khác là điều không đúng ” ( Giáo Lý và Giao Ước 101 : 79 ). Điều này rõ ràng có nghĩa rằng chính sách nô lệ của con người là sai lầm. Và theo cùng nguyên tắc này, cũng là điều sai lầm khi những công dân không có lời nói trong việc bầu chọn người quản lý họ hoặc trong việc lập ra pháp luật của họ .

II.

Niềm tin của tất cả chúng ta rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ được soi dẫn từ thiên thượng thì không có nghĩa rằng sự mặc khải thiêng liêng phải công bố từng lời, từng chữ, như thể những lao lý pháp luật số lượng người đại diện thay mặt của mỗi bang hoặc độ tuổi tối thiểu của họ. 2 Chủ Tịch J. Reuben Clark đã nói Hiến Pháp không phải là “ một tài liệu được tăng trưởng vừa đủ toàn vẹn. ” Ông lý giải : “ trái lại, tất cả chúng ta tin rằng nó cần phải được tăng trưởng và cải tổ để cung ứng những nhu yếu đổi khác của một quốc tế tân tiến. ” 3 Ví dụ, những tu chính án được soi dẫn đã bãi bỏ chính sách nô lệ và trao cho phụ nữ quyền bầu cử. Tuy nhiên, tất cả chúng ta không thấy được sự soi dẫn trong mọi quyết định hành động của Tòa Án Tối Cao khi lý giải Hiến Pháp .
Tôi tin Hiến Pháp Hoa Kỳ gồm có tối thiểu năm nguyên tắc được soi dẫn từ thiên thượng. 4
Đầu tiên là nguyên tắc rằng nguồn gốc quyền lực tối cao của chính phủ nước nhà chính là nhân dân. Trong thời kỳ khi mà khắp nơi cho rằng thẩm quyền quản lý đến từ quyền hạn thần thánh của những vua hoặc từ sức mạnh quân sự chiến lược, việc trao chủ quyền lãnh thổ cho nhân dân là điều mang tính cách mạng. Các nhà triết học ủng hộ nguyên tắc này, nhưng Hiến Pháp Hoa Kỳ là hiến pháp tiên phong vận dụng nó. Thẩm quyền quản lý trong tay nhân dân không có nghĩa rằng những đám đông hỗn tạp hoặc những nhóm người khác hoàn toàn có thể xen vào để dọa dẫm hoặc ép buộc hành vi của cơ quan chính phủ. Hiến Pháp này đã thiết lập một nền cộng hòa dân chủ lập hiến, nơi người dân thực thi quyền lực tối cao của họ qua những người đại diện thay mặt mà họ lựa chọn .
Nguyên tắc được soi dẫn thứ hai là sự phân loại quyền lực tối cao được phó thác giữa vương quốc và những tiểu bang thành viên của nó. Trong mạng lưới hệ thống liên bang của tất cả chúng ta, nguyên tắc chưa từng có tiền lệ này nhiều lúc bị đổi khác bởi những tu chính án đầy soi dẫn, như thể những tu chính án bãi bỏ chính sách nô lệ và trao quyền bầu cử cho phụ nữ, như vừa được đề cập. Đáng chú ý quan tâm là việc Hiến Pháp Hoa Kỳ số lượng giới hạn một cách rõ ràng hoặc ý niệm việc cơ quan chính phủ vương quốc sử dụng quyền lực tối cao được trao, và bảo toàn mọi quyền lực tối cao khác của chính phủ nước nhà “ cho những Tiểu Bang tương ứng, hoặc cho người dân. ” 5
Một nguyên tắc được soi dẫn khác là sự phân lập quyền lực tối cao. Hơn một thế kỷ trước khi diễn ra Họp Báo Hội nghị Lập Hiến của tất cả chúng ta vào năm 1787, Nghị Viện Anh đã tiên phong trong việc phân lập thẩm quyền lập pháp và hành pháp sau khi giành được 1 số ít quyền hạn từ nhà vua. Sự soi dẫn trong hội nghị Hoa Kỳ là hãy ủy thác những quyền độc lập về hành pháp, lập pháp, và tư pháp để cho ba cơ quan tam quyền này hoàn toàn có thể số lượng giới hạn quyền lực tối cao của nhau .
Nguyên tắc được soi dẫn thứ tư nằm trong số những bảo vệ thiết yếu về những quyền hạn cá thể và những số lượng giới hạn đơn cử so với quyền lực tối cao của chính phủ nước nhà trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền, được trải qua thành tu chính án chỉ ba năm sau khi Hiến Pháp có hiệu lực hiện hành. Tuyên Ngôn Nhân Quyền thì không mới mẻ và lạ mắt. Ở đây, sự soi dẫn nằm trong việc ứng dụng trong thực tiễn những nguyên tắc tiên phong ở Anh Quốc, mở màn với Đại Hiến Chương Magna Carta. Những người viết ra Hiến Pháp đã quen thuộc với những nguyên tắc này chính bới 1 số ít hiến chương thuộc địa có ghi những bảo vệ đó .
Nếu không có Tuyên Ngôn Nhân Quyền, thì Hoa Kỳ không hề đóng vai trò là vương quốc nơi phát xuất Sự Phục Hồi phúc âm, khi sự kiện này khởi đầu chỉ ba thập kỷ sau đó. Có sự soi dẫn thiêng liêng trong lao lý bắt đầu rằng không nên có nhu yếu tôn giáo so với những viên chức chính phủ nước nhà, 6 nhưng sự bổ trợ về quyền tự do tôn giáo và những bảo vệ không được cho phép một tôn giáo nào trở thành tôn giáo chính thức của vương quốc trong Tu Chính Án thứ Nhất rất quan trọng. Chúng ta cũng thấy sự soi dẫn thiêng liêng trong những quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí truyền thông của Tu Chính Án thứ Nhất và trong những giải pháp bảo vệ cá thể có trong những tu chính án khác, như thể truy tố hình sự .

Hình Ảnh

Thứ năm và cũng là sau cuối, tôi thấy sự soi dẫn thiêng liêng trong mục tiêu thiết yếu của hàng loạt Hiến Pháp. Chúng ta cần phải được chi phối bởi lao lý mà không phải bởi những cá thể, và lòng trung thành với chủ của tất cả chúng ta là dành cho Hiến Pháp và những nguyên tắc cùng tiến trình của nó, chứ không phải dành cho bất kể viên chức chính phủ nước nhà nào. Theo cách này, mọi người đều bình đẳng trước pháp lý. Các nguyên tắc này ngăn ngừa những tham vọng chuyên quyền mà đã hủy hoại nền dân chủ ở 1 số ít vương quốc. Chúng cũng mang ý nghĩa rằng không có cơ quan nào trong ba cơ quan tam quyền của cơ quan chính phủ được phép thống trị hoặc ngăn cản những cơ quan kia thực thi công dụng đúng đắn của mình theo hiến pháp để số lượng giới hạn quyền lực tối cao của mỗi cơ quan .

III.

Mặc cho những nguyên tắc được soi dẫn từ thiên thượng trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, khi được triển khai bởi những con người trần gian không tuyệt đối, thì họ không phải khi nào cũng đạt được những hiệu suất cao dự kiến của những nguyên tắc này. Những chủ đề quan trọng trong lập pháp, như thể một số ít luật chi phối những mối quan hệ mái ấm gia đình, nay lại được quyết định hành động bởi chính quyền sở tại liên bang chứ không bởi những tiểu bang. Tu Chính Án thứ Nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhiều lúc bị suy yếu bởi sự đàn áp những lời nói không theo số đông. Nguyên tắc phân lập quyền lực tối cao đã luôn luôn chịu áp lực đè nén trước thực trạng thất thường khi một cơ quan chính phủ nước nhà triển khai hoặc ngăn cấm những quyền hạn được ủy thác cho hai cơ quan kia .
Có những mối rình rập đe dọa khác đang ngầm phá hoại những nguyên tắc được soi dẫn trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. Vị thế của Hiến Pháp bị hạ thấp bởi những nỗ lực lấy những xu thế xã hội hiện tại làm nguyên do để đổi khác nền tảng của Hiến Pháp, thay vì dựa trên sự tự do và tự quản. Thẩm quyền của Hiến Pháp bị tầm thường hóa khi những ứng viên hoặc viên chức cơ quan chính phủ phớt lờ những nguyên tắc của nó. Giá trị và hiệu lực hiện hành của Hiến Pháp bị giảm sút bởi những người xem nó như một bài kiểm tra lòng trung thành với chủ hoặc một câu khẩu hiệu chính trị, thay vì vị thế cao quý của nó với tư cách là nguồn gốc trao quyền và vạch ra số lượng giới hạn cho thẩm quyền của cơ quan chính phủ .

IV.

Niềm tin của tất cả chúng ta vào sự soi dẫn thiêng liêng khiến cho Các Thánh Hữu Ngày Sau có nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt quan trọng để duy trì và bênh vực Hiến Pháp Hoa Kỳ và những nguyên tắc của chủ nghĩa lập hiến mặc dầu tất cả chúng ta sống ở đâu. Chúng ta cần an toàn và đáng tin cậy Chúa và sáng sủa về tương lai của vương quốc này .
Các Thánh Hữu Ngày Sau trung tín cần làm điều gì khác nữa ? Chúng ta phải cầu xin Chúa hướng dẫn và ban phước cho toàn thể những vương quốc và những chỉ huy của họ. Đây là một phần trong những tín điều của tất cả chúng ta. Việc tin vào sự phục tùng những nhà quản lý 7 đương nhiên không gây trở ngại cho việc tất cả chúng ta phản đối những luật đạo hoặc chủ trương riêng không liên quan gì đến nhau nào đó. Nó yên cầu tất cả chúng ta sử dụng tác động ảnh hưởng của mình một cách nhã nhặn và ôn hòa trong khoanh vùng phạm vi của hiến pháp và lao lý hiện hành. Với những yếu tố tranh cãi, tất cả chúng ta nên tìm cách để hòa giải và đoàn kết .
Có hai bổn phận khác trong việc duy trì Hiến Pháp được soi dẫn. Chúng ta cần khám phá và ủng hộ những nguyên tắc được soi dẫn trong Hiến Pháp. Chúng ta nên tìm kiếm và tương hỗ những người tốt và khôn ngoan là những người ủng hộ những nguyên tắc đó qua những hành vi công khai minh bạch của họ. 8 Chúng ta nên trở thành những công dân có hiểu biết và tích cực mang lại ảnh hưởng tác động của mình trong những yếu tố dân sự .
Tại Hoa Kỳ và trong những chính sách dân chủ khác, tác động ảnh hưởng chính trị được triển khai qua việc tranh cử ( là điều chúng tôi khuyến khích ), bầu cử, tương hỗ về kinh tế tài chính, gia nhập và Giao hàng trong những đảng phái chính trị, và qua những sự tiếp xúc tiếp tục với những viên chức, đảng phái, và ứng viên. Để quản lý và vận hành tốt, một nền dân chủ cần tổng thể những điều này, nhưng một công dân sốt sắng không cần phải làm toàn bộ những điều này .

Có nhiều vấn đề chính trị, và không có đảng phái nào, cương lĩnh nào, hay riêng một ứng cử viên nào có thể làm thỏa mãn mọi sở thích cá nhân. Do đó, mỗi công dân phải quyết định những vấn đề nào là quan trọng nhất đối với mình vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Rồi, các tín hữu cần tìm kiếm sự soi dẫn về cách nào để sử dụng ảnh hưởng của họ theo các ưu tiên cá nhân của họ. Tiến trình này sẽ không dễ đâu. Nó có thể đòi hỏi phải thay đổi đảng phái hoặc thay đổi các lựa chọn ứng cử viên mà họ ủng hộ, thậm chí trong mỗi lần bầu cử.

Những hành vi độc lập như vậy đôi lúc yên cầu người bầu cử ủng hộ những ứng viên hoặc đảng phái chính trị hoặc những cương lĩnh có những quan điểm khác mà họ không hề gật đầu. 9 Đó là một nguyên do tất cả chúng ta khuyến khích những tín hữu của mình kiềm chế không phán xét nhau về những yếu tố chính trị. Chúng ta đừng nên khi nào chứng minh và khẳng định rằng một Thánh Hữu Ngày Sau trung tín thì không hề thuộc về một đảng phái đơn cử hoặc phải bầu cho một ứng viên đơn cử. Chúng ta giảng dạy những nguyên tắc đúng và để cho những tín hữu của mình lựa chọn cách ưu tiên và vận dụng những nguyên tắc đó vào những yếu tố Open theo thời hạn. Chúng tôi cũng khẳng định chắc chắn, và chúng tôi nhu yếu những chỉ huy địa phương của tất cả chúng ta chứng minh và khẳng định rằng những lựa chọn chính trị và đảng phái không phải là chủ đề để giảng dạy hoặc ủng hộ trong bất kể cuộc họp nào của Giáo Hội tất cả chúng ta .
Dĩ nhiên, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ sử dụng quyền của mình để ưng ý hoặc phản đối những đề xuất kiến nghị lập pháp đơn cử mà chúng tôi tin là sẽ tác động ảnh hưởng đến sự tự do tôn giáo hoặc những quyền lợi thiết yếu khác của những tổ chức triển khai trong Giáo Hội .

Tôi làm chứng rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ được soi dẫn từ thiên thượng và cầu xin cho tất cả chúng ta, những người nhận ra Đấng Thánh đã soi dẫn ra hiến pháp này, sẽ luôn luôn duy trì và bảo vệ những nguyên tắc tuyệt vời của nó. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá